Jaren

2022 2021 2020 2019

Adviezen uit 2020

Advies wijziging beleidsregels kindpakket Goeree-Overflakkee

08-12-2020 - Bekijk advies - Bekijk nota

Advies Uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 2021

07-11-2020 - Bekijk advies - Bekijk reactie - Bekijk nota

Advies beleidsnota Strategisch plan mens-ontwikkelbedrijf 2020-2023

21-10-2020 - Bekijk advies - Bekijk reactie - Bekijk nota

Startnotitie nieuw Stelsel voorschoolse educatie Goeree-Overflakkee

01-10-2020 - Bekijk advies

Advies Verordening cliëntenraad Participatiewet & Wet sociale werkvoorziening; Advies Verordening Jeugdwet; Aanpassing Verordening Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

23-07-2020 - Bekijk advies - Bekijk nota

Advies concept beleidsnota verslavingspreventie

28-06-2020 - Bekijk advies - Bekijk reactie - Bekijk nota

Advies Startnotitie Sportbeleid Goeree-Overflakkee 2021

19-05-2020 - Bekijk advies - Bekijk reactie - Bekijk nota

Advies startnotitie Jeugdbeleid

25-03-2020 - Bekijk advies - Bekijk nota

Advies Maatschappelijke Participatie

04-02-2020 - Bekijk advies - Bekijk reactie - Bekijk nota

Advies Onderzoek Jeugdparticipatie

04-02-2020 - Bekijk advies - Bekijk nota