Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep WMO/Volksgezondheid

Mantelzorg en ouderenbeleid

De werkgroep zal in 2021 de mogelijkheden van het online werken ontdekken zodat er meer grip op de doelen is. De doelen uit 2020 zijn belangrijk genoeg om te laten staan en verder mee aan de slag te gaan of te starten.

Werkwijze

We willen onze netwerken optimaliseren door gesprekken aan te gaan met de burgers en burgers te bezoeken die ons input kunnen geven. Denk hierbij aan het bezoeken van ouderen in een thuissituatie en of in een instelling, in gesprek gaan met mantelzorgers.

Het volgen van een aantal webinars en zo in contact komen met andere collega’s behoort tot de mogelijkheden.

Minimaal 4 maal per jaar zullen we met betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente aan tafel zitten en bij een deel van deze afspraken zal de betrokken wethouder aansluiten. De ingewonnen informatie vanuit de burgers verifiëren en waar nodig open en kritische vragen stellen over de aandachtspunten vanuit de werkgroep WMO, zie hieronder beschreven.

Voor alle aandachtspunten geld dat we extra alert zijn op een aantal zaken gezien COVID-19 ook in 2021 nog merkbaar zal zijn in onze gemeente en we nu niet kunnen voorzien welke problemen dit zal geven.

Tevens geven wij inhoudelijk reactie of schrijven een advies op de gemaakte beleidsstukken die in ons domein WMO voor bij komen.

Aandachtsgebieden

Ons doel is te kijken of de gemeente een samenwerking kan opstarten om zo enerzijds grip te krijgen op het marihuana en alcohol gebruik en anderzijds burgers bewust te maken van het probleem. 

Leden werkgroep 

Therese Wielaard-Mars, Marjolein Erwich en Dennis Graute