Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep WMO/Volksgezondheid

Jaarplan 2023

Gezien de ontwikkelingen binnen de ASDGO werkgroep zal er begin 2023 een nieuwe samenstelling van de werkgroep plaatst vinden. Er zijn leden afgetreden en er zijn nieuwe leden toegetreden binnen de ASDGO waardoor er nieuwe leden aan de WMO toegevoegd worden. 

Voor de ASDGO-vergadering van februari 2023 is stichting Kairos uitgenodigd. Stichting Kairos zal zich voorstellen en vertellen over de gang van zaken binnen hun organisatie. 

Doelstelling WMO/Volksgezondheid

De werkgroep stelt zich ten doel om het aankomende jaar de werkgroep op diverse fronten te versterken door nieuwe leden toe te voegen aan de werkgroep.

Verder intensief contact te onderhouden met de beleidsambtenaren mbt de WMO verordening, aanbesteding inkoop en LIA. 

Per werkgroep zullen er een aantal mensen toegevoegd worden aan de diverse onderdelen. 

Verslavingszorg, ouderenzorg “lang gelukkig leven” en “Dorp van morgen” blijven op de agenda staan om te monitoren, ook daar zal begin 2023 mensen vanuit de werkgroep aan gekoppeld worden. 

Planning 2023

WMO verordening 

Inkoop WMO en Jeugd

Lokale inclusie agenda ( Lia)

Leden werkgroep