Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport

Sociale Vitaliteit en Sport asdgo.nlDoelstelling

Kennis vergaren in 2019 omtrent de onderwerpen als werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport. 

Beleidsterreinen

Realisatie

De werkgroep is een nieuw onderdeel van de ASDGO. Het komende jaar zal dan ook voornamelijk in het teken staan van informatie en kennis verzamelen over de beleidsterreinen van Sociale Vitaliteit en Sport. 

Activiteiten

 

Leden werkgroep 

Edward van Gilst,  Marissa Buijs-Tanis en Marjolein Erwich