Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport

Sociale Vitaliteit en Sport asdgo.nlDoelstelling

Een bijdrage leveren aan het algemeen welbevinden op het gebied van sport en maatschappelijke ontwikkelingen.

Beleidsterreinen

Werkwijze

Aandachtsgebieden

Presentaties

Leden werkgroep 

Edward van Gilst en Daan Moerkerk