Algemeen Educatie, werk en inkomen Leefbaarheid Sociale vitaliteit Wetten Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Educatie, werk en inkomen

Educatie

Zorgen voor hoogwaardige, reguliere kinderopvang, passend bij de vraag, kwalitatief primair onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie, wegwerken van onderwijsachterstanden. Het onderwijs moet afgestemd zijn op de toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt. Onderwijs is het fundament van de samenleving.

 

Werk en inkomen

Sommige burgers hebben hulp nodig om te kunnen participeren in de samenleving en/ of op de arbeidsmarkt. Iedereen doet mee naar vermogen. We denken dan speciaal aan mensen zonder werk of met een arbeidsbeperking. Aan de zorg voor vluchtelingen en de inwoners met schuldenproblematiek.