Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep jeugd

Jaarplan 2023

Inleiding

Als werkgroep Jeugd zien we het als onze taak om mee te denken over het beleid van de gemeente voor jeugd en jongeren. We reageren niet alleen op door ambtenaren aangeleverd beleid, maar vragen ons ook zelf af of het hele jeugdveld door de gemeente wordt gezien en bediend. Als werkgroep Jeugd hebben we oog voor jongeren waarmee het goed gaat en jongeren die hulp nodig hebben. 

Doelstelling werkgroep

De werkgroep wil een betrokken, goed geïnformeerde en positief kritische adviseur jegens de gemeente zijn met betrekking tot beleid dat jeugd en jongeren raakt. We streven ernaar om actief betrokken te zijn bij zowel de vorming als de evaluatie van beleid zodat de inzet van de gemeente kan rekenen op draagvlak onder alle betrokkenen. 

Werkwijze

Daarvoor is nodig dat contact wordt onderhouden met zowel bedenkers en uitvoerders van beleid als personen die te maken krijgen met het beleid. 

Verder zet de werkgroep in op het actief opvolgen van aanbevelingen en adviezen en het evalueren van beleid voor jeugd en jongeren. Waar nodig zal de werkgroep ongevraagd advies uitbrengen. 

Realisatie doelstelling

Versterking informatiepositie door:

Positief kritische advisering door:

Leden werkgroep

Petra de Blok en Peter Goedhart