Algemeen Educatie, werk en inkomen Leefbaarheid Sociale vitaliteit Wetten Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Sociale vitaliteit

Sociale vitaliteit

Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de leefbaarheid en vitaliteit op ons eiland. Graag denken we met u mee als u ideeën hebt hoe we dat het beste kunnen doen.

Natuurlijk horen daar organisatievormen bij, maar ook die wil de gemeente faciliteren en de Adviesraad beoordeelt de plannen op z’n merites. Vrijwilligers staan voor ons volop in de picture.

 

Sport, cultuur en erfgoed

Mee doen aan sportieve en culturele activiteiten moet voor iedere burger mogelijk zijn. Verenigingen en stichtingen hebben in dat opzicht dus een grote maatschappelijke rol.

Samen zijn we verantwoordelijk voor ons eilandelijk cultureel erfgoed en de instandhouding ervan.