Jaren

2020 2019 2018 2017

Adviezen uit 2020

Advies Verordening cliëntenraad Participatiewet & Wet sociale werkvoorziening; Advies Verordening Jeugdwet; Aanpassing Verordening Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

23-07-2020 - Bekijk advies - Bekijk nota

Advies concept beleidsnota verslavingspreventie

28-06-2020 - Bekijk advies - Bekijk nota

Advies Startnotitie Sportbeleid Goeree-Overflakkee 2021

19-05-2020 - Bekijk advies - Bekijk reactie - Bekijk nota

Advies startnotitie Jeugdbeleid

25-03-2020 - Bekijk advies - Bekijk nota

Advies Maatschappelijke Participatie

04-02-2020 - Bekijk advies - Bekijk reactie - Bekijk nota

Advies Onderzoek Jeugdparticipatie

04-02-2020 - Bekijk advies - Bekijk nota