Jaren

2019 2018 2017 2016

Adviezen uit 2019

Advies Gewijzigde verordening Maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2019

27-06-2019 - Bekijk advies

Afsluiting monitoring door de Samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein.

01-04-2019 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies gewijzigde afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ GO 2019

27-03-2019 - Bekijk advies

Advies Beleidsnota verslavingspreventie 2019-2023

05-03-2019 - Bekijk advies