Jaren

2022 2021 2020 2019

Adviezen uit 2019

Advies Startnotitie Overkoepelend beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning

10-12-2019 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies Beleidsregel Schuldhulpverlening Goeree-Overflakkee 2019

24-09-2019 - Bekijk advies

Advies Beleidsregel Gebruikelijke Hulp Jeugd

16-08-2019 - Bekijk advies

Advies Verordening Jeugdhulp Goeree-Overflakkee 2019

16-08-2019 - Bekijk advies

Advies Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet Goeree-Overflakkee

27-06-2019 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor minima Goeree-Overflakkee 2020

27-06-2019 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies Gewijzigde verordening Maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2019

27-05-2019 - Bekijk advies