Jaren

2020 2019 2018 2017

Adviezen uit 2019

Advies Startnotitie Overkoepelend beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning

10-12-2019 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies Beleidsregel Schuldhulpverlening Goeree-Overflakkee 2019

25-09-2019 - Bekijk advies

Advies Verordening Jeugdhulp Goeree-Overflakkee 2019

20-08-2019 - Bekijk advies

Advies Beleidsregel Gebruikelijke Hulp Jeugd

20-08-2019 - Bekijk advies

Advies Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor minima Goeree-Overflakkee 2020

20-08-2019 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet Goeree-Overflakkee

20-08-2019 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies Gewijzigde verordening Maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2019

27-06-2019 - Bekijk advies

Afsluiting monitoring door de Samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein.

01-04-2019 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies gewijzigde afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ GO 2019

27-03-2019 - Bekijk advies

Advies Beleidsnota verslavingspreventie 2019-2023

05-03-2019 - Bekijk advies