Agenda

13-12-2022 - Openbare vergadering ASDGO

1. Opening en welkom 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen 4. Training Workspace door J.W. van de Meij en P. Diependorst 5. Inkomende post 6. Uitgaande post 7. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 01-11-2022 8. Vers...

Lees meer...