Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Samenstelling raad

Cor Hameeteman - Voorzitter

Geboren in Ouddorp op 4 mei 1945. Mijn onderwijsloopbaan is in 1967 begonnen in Tholen en geëindigd op de PM in Middelharnis, waar ik Nederlands en geschiedenis heb gegeven. Al die jaren ben ik ook politiek actief geweest: lokaal voorzitter; een tijd in de gemeenteraad gezeten; voorzitter van de RPF (later de ChristenUnie) Zuid-Holland geweest en ook landelijke politieke functies bekleed. Daarnaast wat functies op kerkelijk en maatschappelijk/cultureel terrein. In de cliëntenraad van Nieuw Rijsenburgh, groeide mijn passie om op te komen voor de zwakken in de samenleving en dat was ook de motivatie om te solliciteren naar de functie van voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Wat er nu en in de toekomst verandert in het zorgstelsel, burgers mogen daar nooit de dupe van worden. Die kanteling in de ambtelijke organisatie en in de samenleving zal een boeiende uitdaging zijn en blijven.

Marjo van Maurik - Penningmeester

Door mijn werk en hobby’s ben ik veel bezig met jeugd en stage. Mijn interesse is breed georiënteerd zoals taxi vervoer gehandicapten tot jeugd en problematiek zoals: dakloos, drank, drugs, financiële problemen, woonruimte. Omdat nog steeds niet iedereen weet wat de Wmo doet is het mijn inziens de taak van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee om dit duidelijk te maken zodat iedere inwoner weet waar hij/zij moet zijn en wat de Wmo betekend.

 

Marissa Buijs-Tanis - Secretaris

Mijn naam is Marissa Buijs-Tanis, geboren en getogen in Ouddorp en sinds 2006 woonachtig met mijn gezin in Battenoord (Nieuwe-Tonge). Sinds juni 2014 ben ik actief als lid van de Adviesraad en sinds april 2018 in de functie van secretaris. Naast mijn werk als bedrijfsmaatschappelijk werk, coach en vertrouwenspersoon, zet ik mij in als voorzitter van Stichting De Klup voor mensen met een verstandelijke beperking op Goeree-Overflakkee en help ik mee met de organisatie van De Week van de Goereese Vis.

Met mijn ruime ervaring in de psychosociale hulpverlening wil ik mijn expertise graag delen, door de dagelijkse praktijk ‘te vertalen’ en in beeld brengen van zowel de sterkte kanten als de zwakke kanten van het sociaal domein. Ik hoop daarmee een bijdrage te leveren aan de toekomst van nu, want door samenwerking komen we tot meer verbinding. 

 

Greet Karssies van Houwelingen

Graag wil ik mij aan u voorstellen. In 1955 geboren en getogen in een klein, mooi dorp in de Alblasserwaard, Giessenburg. Na mijn opleiding als Huishoudkundige voor Inrichtingen heb ik in Emmeloord, Dordrecht en Barendrecht gewerkt in het verzorgingshuis. Vanaf 1983 woonachtig op Goeree Overflakkee. Vrijwilligerswerk voor kerk, school en maatschappij maakt dat ik een breed netwerk heb opgebouwd door de jaren heen. In 2007 begonnen aan een studie Gezondheidszorg en Welzijn, deze afgerond met een 2e graads bevoegdheid voor Voortgezet en Middelbaar onderwijs Zorg en Welzijn vakken.

Mijn affiniteit gaat uit naar jongeren die een opleiding volgen in het VMBO en de leerlingen van het Praktijkonderwijs. Doordat we leren door Denken, Doen en Nakijken en we vooral in de "echte " praktijk bezig willen zijn krijgt de leerling een reeel toekomstbeeld en wordt er een meer doordachte keuze gemaakt. De veranderingen in de zorg, opleiding en arbeidstoeleiding zijn een belangrijk onderdeel van mijn werk wat ik in kan zetten bij mijn rol in de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

Marja van Maurik-de Munck

Mijn naam is Marja van Maurik – de Munck, opgegroeid in Oude Tonge. Sinds 2004 ben ik, met veel plezier, woonachtig in Middelharnis. Ik ben gehuwd en moeder van een 3-jarige zoon. Sinds januari 2017 mag ik zitting nemen in de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Mijn interesse voor de Adviesraad komt voort uit mijn achtergrond en mijn huidige baan. Na mijn studie Pedagogiek ben ik werkzaam geweest in diverse sectoren, onder andere bij een deurwaarderskantoor, in de horeca, in de ouderenzorg en kinderopvang. Ik zet mij in als vrijwilliger bij Stichting Achter de Regenboog die kinderen en jongeren ondersteunt bij het verwerken van het overlijden van een dierbare. Naast het vrijwilligerswerk ben ik werkzaam als toezichthouder kinderopvang met als taak het controleren of kinderopvanginstellingen aan de wettelijke eisen voldoen en hierover advies uit te brengen aan de gemeente. Door deze functie triggert het mij om te kijken naar wat mogelijk is voor de burgers, maar tevens rekening te houden met de gestelde eisen van de wet. Het zoeken naar verbetermogelijkheden die aansluiten bij de burgers en bij de gemeente is dan ook mijn doel om voor een ieder een zo fijn mogelijke situatie te creëren.

Dennis Graute

Sinds 1993 ben ik werkzaam in de hulpverlening. Aanvankelijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg, vervolgens bij justitiële jeugdinrichtingen en in de psychiatrie. Sinds 2009 ben ik zorgondernemer en woon ik samen met mijn gezin op een woon-zorgboerderij. Samen met mijn vrouw en een aantal medewerkers bieden wij zorg op maat in de vorm van wonen en dagbesteding voor (jong)volwassenen met stoornissen binnen het autistisch spectrum. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik een bijdrage leveren aan verbetering van de zorg binnen onze gemeenschap.

Betsy Biemond-Boer

Mijn naam is Betsy Biemond-Boer. In 1983 ben ik in Sommelsdijk geboren, inmiddels woonachting in de polder van Dirksland. Als docent op het voortgezet onderwijs heb ik extra belangstelling voor kinderen die net naast het normale paadje gaan en extra zorg nodig hebben. Ik weet ook hoe moeilijk het kan zijn om die zorg passend en op tijd te bieden en hoeveel inzet dat vraagt van ouders, hulpverleners en betrokken organisaties. Daarnaast heb ik ook als moeder te maken met een kindje met extra zorgbehoeftes vanwege een verstandelijke beperking. Daardoor weet ik ook uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat zorg goed, efficiënt en duidelijk geregeld is, zodat daar geen onnodige energie naar toegaat. Ik wil me er dan ook graag binnen de Adviesraad voor inzetten om hier aan mee te werken.

Conny van den Boogert

Geboren 1962 in Nieuwe Tonge, opgegroeid in Sommelsdijk, getrouwd en woonachtig in Oude Tonge. Ik ben getrouwd en heb 3 zonen. De jongste een tweeling.

Vanaf 1983 ben ik werkzaam in de ouderenzorg. Ik ben nu werkzaam in Ebbe en vloed als Evv’ er op een woongroep. Ik ben er 5 jaar uit geweest voor de geboorte van onze zoons.

Mantelzorg en ouderenbeleid spreken mij erg aan. Ik heb hier veel mee te maken op mijn werk.

Met deze achtergrond hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente in het kader van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee, zodat de bevolking beter haar weg kan vinden naar de WMO mantelzorg- en ouderen beleid.

Sander de Vos

Geboren en getogen Rotterdammer, maar sinds 2017 woon ik samen met mijn vrouw en kinderen op het buutengeweun mooie Flakkee. Naast mijn werk als cardioloog in opleiding in het ErasmusMC ben ik druk met mijn gezin, werkzaamheden voor de kerk en als voorzitter van de dit jaar opgerichte cliëntenraad Jeugdwet. Zowel privé als in mijn werk ervaar ik vaak wat een enorme veranderingen er de laatste jaren in het zorgstelsel en de wettelijke kaders eromheen zijn doorgevoerd. Ik hoop dat met het bestaan van de cliëntenraad het geluid van de ouders en jongeren die met team Jeugd en Gezin te maken krijgen luider kan doorklinken. Samen met de rest van de Adviesraad Sociaal Domein zal ik mij inzetten om de kwaliteit van geleverde hulp te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Edward van Gilst

Na een aantal vergaderingen te hebben bijgewoond in 2018, ben ik in januari 2019 gemotiveerd van start gegaan als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Met plezier zet ik me in voor de samenleving op het eiland waar ik sinds 1998 woon. De werkgroep waarvan ik deel uit maak is sociale vitaliteit en sport.

John Waterman

Geboren in Vlissingen op 5 mei 1972. Ruim 25 jaar gewoond in het prachtige Zeeland dat veel overeenkomsten heeft met Goeree Overflakkee. Daarna bijna 20 jaar gewoond in Breda en nu sinds 2016 woonachtig samen met vriendin en twee zorgkinderen en 2 poezen in Sommelsdijk. Door mijn werkzaamheden bij de Sociale Verzekeringsbank heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in niet alleen de AOW en Anw zowel nationaal alsmede internationaal maar ook vanaf 2006 met de Participatiewet toen nog Wet Werk en Bijstand geheten.

Nu ik gestopt ben bij de ouderraad van SBO het Kompas in Middelharnis lijkt het mij een mooi moment om deze kennis en ervaring in te zetten voor de burgers van Goeree Overflakkee door zitting te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein GO. Ik hoop dan ook dat u mij zult weten te vinden om zodoende goede en bruikbare adviezen te kunnen schrijven.

Daarnaast heeft natuur en cultuur ook mijn interesse dus ben ik in mijn spaarzame vrije tijd daar veel mee bezig. Ik hoop u derhalve graag te mogen zien tijdens één van onze talrijke openbare vergaderingen in het Rondeel te Middelharnis.

Marjolein Erwich

Meer info volgt...

Therese Wielaard - Mars

Meer info volgt...