Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Samenstelling raad

Cor Hameeteman - Voorzitter

Geboren in Ouddorp op 4 mei 1945. Mijn onderwijsloopbaan is in 1967 begonnen in Tholen en geëindigd op de PM in Middelharnis, waar ik Nederlands en geschiedenis heb gegeven. Al die jaren ben ik ook politiek actief geweest: lokaal voorzitter; een tijd in de gemeenteraad gezeten; voorzitter van de RPF (later de ChristenUnie) Zuid-Holland geweest en ook landelijke politieke functies bekleed. Daarnaast wat functies op kerkelijk en maatschappelijk/cultureel terrein. In de cliëntenraad van Nieuw Rijsenburgh, groeide mijn passie om op te komen voor de zwakken in de samenleving en dat was ook de motivatie om te solliciteren naar de functie van voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Wat er nu en in de toekomst verandert in het zorgstelsel, burgers mogen daar nooit de dupe van worden. Die kanteling in de ambtelijke organisatie en in de samenleving zal een boeiende uitdaging zijn en blijven.

Marissa Buijs-Tanis - Secretaris

Mijn naam is Marissa Buijs-Tanis, geboren en getogen in Ouddorp en sinds 2006 woonachtig met mijn gezin in Battenoord (Nieuwe-Tonge). Sinds juni 2014 ben ik actief als lid van de Adviesraad en sinds april 2018 in de functie van secretaris. Naast mijn werk als bedrijfsmaatschappelijk werk, coach en vertrouwenspersoon, zet ik mij in als voorzitter van Stichting De Klup voor mensen met een verstandelijke beperking op Goeree-Overflakkee en help ik mee met de organisatie van De Week van de Goereese Vis.

Met mijn ruime ervaring in de psychosociale hulpverlening wil ik mijn expertise graag delen, door de dagelijkse praktijk ‘te vertalen’ en in beeld brengen van zowel de sterkte kanten als de zwakke kanten van het sociaal domein. Ik hoop daarmee een bijdrage te leveren aan de toekomst van nu, want door samenwerking komen we tot meer verbinding. 

 

Greet Karssies van Houwelingen - Penningmeester

Graag wil ik mij aan u voorstellen. In 1955 geboren en getogen in een klein, mooi dorp in de Alblasserwaard, Giessenburg. Na mijn opleiding als Huishoudkundige voor Inrichtingen heb ik in Emmeloord, Dordrecht en Barendrecht gewerkt in het verzorgingshuis. Vanaf 1983 woonachtig op Goeree Overflakkee. Vrijwilligerswerk voor kerk, school en maatschappij maakt dat ik een breed netwerk heb opgebouwd door de jaren heen. In 2007 begonnen aan een studie Gezondheidszorg en Welzijn, deze afgerond met een 2e graads bevoegdheid voor Voortgezet en Middelbaar onderwijs Zorg en Welzijn vakken.

Mijn affiniteit gaat uit naar jongeren die een opleiding volgen in het VMBO en de leerlingen van het Praktijkonderwijs. Doordat we leren door Denken, Doen en Nakijken en we vooral in de "echte " praktijk bezig willen zijn krijgt de leerling een reeel toekomstbeeld en wordt er een meer doordachte keuze gemaakt. De veranderingen in de zorg, opleiding en arbeidstoeleiding zijn een belangrijk onderdeel van mijn werk wat ik in kan zetten bij mijn rol in de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

Dennis Graute

Sinds 1993 ben ik werkzaam in de hulpverlening. Aanvankelijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg, vervolgens bij justitiële jeugdinrichtingen en in de psychiatrie. Sinds 2009 ben ik zorgondernemer en woon ik samen met mijn gezin op een woon-zorgboerderij. Samen met mijn vrouw en een aantal medewerkers bieden wij zorg op maat in de vorm van wonen en dagbesteding voor (jong)volwassenen met stoornissen binnen het autistisch spectrum. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik een bijdrage leveren aan verbetering van de zorg binnen onze gemeenschap.

Conny van den Boogert

Geboren 1962 in Nieuwe Tonge, opgegroeid in Sommelsdijk, getrouwd en woonachtig in Oude Tonge. Ik ben getrouwd en heb 3 zonen. De jongste een tweeling.

Vanaf 1983 ben ik werkzaam in de ouderenzorg. Ik ben nu werkzaam in Ebbe en vloed als Evv’ er op een woongroep. Ik ben er 5 jaar uit geweest voor de geboorte van onze zoons.

Mantelzorg en ouderenbeleid spreken mij erg aan. Ik heb hier veel mee te maken op mijn werk.

Met deze achtergrond hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente in het kader van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee, zodat de bevolking beter haar weg kan vinden naar de WMO mantelzorg- en ouderen beleid.

Edward van Gilst

Na een aantal vergaderingen te hebben bijgewoond in 2018, ben ik in januari 2019 gemotiveerd van start gegaan als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Met plezier zet ik me in voor de samenleving op het eiland waar ik sinds 1998 woon. De werkgroep waarvan ik deel uit maak is sociale vitaliteit en sport.

Aan het eind van 1968 ben ik op de wereld gekomen in Hasselt en ik ben opgegroeid in de Alblasserwaard. Sinds 1989 ben ik werkzaam in de financiële dienstverlening en ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Bij mijn werkgever ben ik sinds 2012 actief in de medezeggenschap en naast mijn werk ben ik voorzitter van een regionale branche-vereniging. Bij de Juridische documenten en beleidsnotities die wij in de raad behandelen zal ik vooral letten op realisme, ambities en juridische kaders.

John Waterman

Geboren in Vlissingen op 5 mei 1972. Ruim 25 jaar gewoond in het prachtige Zeeland dat veel overeenkomsten heeft met Goeree Overflakkee. Daarna bijna 20 jaar gewoond in Breda en nu sinds 2016 woonachtig samen met vriendin en twee zorgkinderen en 2 poezen in Sommelsdijk. Door mijn werkzaamheden bij de Sociale Verzekeringsbank heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in niet alleen de AOW en Anw zowel nationaal alsmede internationaal maar ook vanaf 2006 met de Participatiewet toen nog Wet Werk en Bijstand geheten.

Nu ik gestopt ben bij de ouderraad van SBO het Kompas in Middelharnis lijkt het mij een mooi moment om deze kennis en ervaring in te zetten voor de burgers van Goeree Overflakkee door zitting te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein GO. Ik hoop dan ook dat u mij zult weten te vinden om zodoende goede en bruikbare adviezen te kunnen schrijven.

Daarnaast heeft natuur en cultuur ook mijn interesse dus ben ik in mijn spaarzame vrije tijd daar veel mee bezig. Ik hoop u derhalve graag te mogen zien tijdens één van onze talrijke openbare vergaderingen in het Rondeel te Middelharnis.

Marjolein Erwich

Mijn naam is Marjolein Erwich, in 1972 geboren en getogen in Geervliet, een klein dorpje op Voorne Putten. Met mijn gezin woon ik sinds een aantal jaar met veel plezier in Dirksland. 

Van oorsprong ben ik Z-verpleegkundige, in 1992 ben ik mijn opleiding gestart bij Hernesseroord (nu Zuidwester), sindsdien ben ik werkzaam in diverse functies binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Momenteel ben ik werkzaam bij Woonboerderij Westenrijck op Voorne Putten. 

Met deze ervaringen en mijn positief kritische kijk op ‘t leven wil ik me met veel enthousiasme de komende jaren inzetten voor de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

Therese Wielaard - Mars

Mijn naam is Therese Wielaard, 49 jaar, getrouwd moeder van 2 kinderen . Ben 22 jaar werkzaam geweest  in de verstandelijk gehandicapten zorg, maar helaas wegens gezondheidsklachten afgekeurd. Dit heeft er mede aan bijgedragen om mij beschikbaar te stellen voor de raad zodat ik mijn expressie en ervaringen hier kan gebruiken. 

Mijn voorkeur gaat uit om me te verdiepen in de WMO en alles wat daar mee te maken heeft. Ik weet uit ervaring hoe het is om tegen van alles aan te lopen als je lichamelijk en of geestelijk een beperking hebt. Zowel op sociaal gebied, in de gezondheidszorg en op scholen.

Ben actief als vrijwilliger op verschillende vlakken, waar ik er veel voldoening uit haal.

Petra de Blok - van Gurp

Als voorzitter van de Cliëntenraad Jeugdwet ben ik één van toegevoegde leden van de Adviesraad Sociaal Domein. De Cliëntenraad Jeugdwet adviseert verbeteringen van de uitvoering van het Jeugdbeleid aan Team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree Overflakkee.

Zelf ben ik geboren in Achthuizen in het jaar 1968. Nadat ik in diverse woonplaatsen in Nederland heb gewoond ben ik sinds 2005 weer woonachtig in Sommelsdijk met mijn man en twee kinderen. 

Ik ben met de Jeugdwet in aanraking gekomen doordat mijn jongste een zeer complexe vorm van autisme heeft en daardoor de nodige zorg en begeleiding nodig heeft.
Het hele proces rondom het verkrijgen van de juiste hulp was voor mij een reden om me in te gaan zetten om hierin de knelpunten zichtbaar te maken en mogelijke oplossingen aan te dragen. 

Sinds 2016 heb ik me ingezet om jongeren, (pleeg-) ouders of verzorgenden van kinderen en jongeren, die gebruik maken van jeugdhulp op ons eiland, een stem te geven. Eerst via de door de gemeente gevormde klankbordgroep en sinds 2018 is daaruit de Cliëntenraad Jeugdwet ontstaan. De verbinding van de Cliëntenraad Jeugdwet met het ASDGO is hierin erg belangrijk. Hierdoor komt de uitvoering en de beleidsvorming samen. 

 

Frank Mulder

Mijn naam is Frank Mulder, 61 jaar en woonachtig in Goedereede.

Helaas door gezondheidsredenen al jaren in de bijstand en dus zonder werk.

Door mijn persoonlijke ervaringen met de uitvoering van Participatiewet ben ik me gaan inzetten voor de cliëntenraad PW/WSW.

Nu mag ik daar de functie als voorzitter uitvoeren. De cliëntenraad kijkt naar mogelijke hiaten binnen de uitvoering van de wet, door onder andere het verzamelen van problemen en/of klachten vanuit de cliënten. Beleidszaken vallen onder de Adviesraad Sociaal Domein en daarom is een goede samenwerking en een inbreng van de cliëntenraad belangrijk.

Ik mag dan ook namens de cliëntenraad deelnemen aan de Adviesraad, waar ik in eerste plaats de standpunten en bevindingen van de cliëntenraad mag inbrengen. Daarnaast mag ik namens hun meedenken aan beleidsplannen. Op deze manier kunnen problemen die beleidszaken zich voordoen bij de uitvoering van de wet eventueel worden aangepast.

Uiteraard zit ik er voor en namens de cliëntenraad, maar zal zeker me ook inzetten voor alle ander zaken die spelen binnen de Adviesraad Sociaal Domein.

Daan Moerkerk

Mijn naam is Daan Moerkerk. Geboren in 1973, getrouwd met Bartha Moerkerk-de Bakker. Samen hebben we 3 jongens. Ik ben zelf van jongs af aan opgegroeid in Ouddorp en wij wonen er als gezin nog steeds met veel plezier.   

Vanaf 1996 ben ik werkzaam als adviseur bij adviesgroep De Vogel in Ouddorp en Middelharnis. Mijn hobby’s bestaan uit voetballen en tennis. Ik speel zelf nog actief mee in het veteranenteam bij WFB. Bij deze club ben ik ook regelmatig actief geweest in diverse vrijwilligers-en bestuursfuncties. 

Ik woon, werk en sport dus op het eiland, waardoor ik mij automatisch betrokken voel met Goeree-Overflakkee. In mijn functie, als adviseur zorg en inkomen,  ben ik in mijn dagelijkse werk veel bezig met de vitaliteit en de gezondheid van mensen. De werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport past hier mooi bij. Het lijkt mij dan ook erg leuk en leerzaam om,  samen met de leden van de werkgroep en de overige leden van de adviesraad, in gesprek te gaan met de (sport)verenigingen, dorpsraden en de beleidsbepalende ambtenaren, met als doel: Een Gezonde, Sociale en Vitale regio.

Maggy van Kolck

meer info volgt