Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid Werkgroep participatie, werk en inkomen Werkgroep verslavingszorg Werkgroep vrijwilligerswerk Werkgroep wonen en leefbaarheid

Samenstelling raad

Cor Hameeteman - Voorzitter

Geboren in Ouddorp op 4 mei 1945. Mijn onderwijsloopbaan is in 1967 begonnen in Tholen en geëindigd op de PM in Middelharnis, waar ik Nederlands en geschiedenis heb gegeven. Al die jaren ben ik ook politiek actief geweest: lokaal voorzitter; een tijd in de gemeenteraad gezeten; voorzitter van de RPF (later de ChristenUnie) Zuid-Holland geweest en ook landelijke politieke functies bekleed. Daarnaast wat functies op kerkelijk en maatschappelijk/cultureel terrein. In de cliëntenraad van Nieuw Rijsenburgh, groeide mijn passie om op te komen voor de zwakken in de samenleving en dat was ook de motivatie om te solliciteren naar de functie van voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Wat er nu en in de toekomst verandert in het zorgstelsel, burgers mogen daar nooit de dupe van worden. Die kanteling in de ambtelijke organisatie en in de samenleving zal een boeiende uitdaging zijn en blijven.

Marjo van Maurik - Penningmeester

Door mijn werk en hobby’s ben ik veel bezig met jeugd en stage. Mijn interesse is breed georiënteerd zoals taxi vervoer gehandicapten tot jeugd en problematiek zoals: dakloos, drank, drugs, financiële problemen, woonruimte. Omdat nog steeds niet iedereen weet wat de Wmo doet is het mijn inziens de taak van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee om dit duidelijk te maken zodat iedere inwoner weet waar hij/zij moet zijn en wat de Wmo betekend.

 

Marissa Buijs-Tanis - Secretaris

Mijn naam is Marissa Buijs-Tanis, geboren en getogen in Ouddorp en sinds 2006 woonachtig in Nieuwe-Tonge. Vanaf 2003 ben ik werkzaam geweest als maatschappelijk werker binnen de psychiatrie en justitie, momenteel ben ik actief als coach en daarnaast verricht ik werkzaamheden als jobcoach. Vanaf juni 2014 ben ik actief als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. 

Ik wil mijn expertise en aandachtsgebied betreft de doelgroepen van het sociaal domein graag delen door de dagelijkse praktijk ‘te vertalen’ en het in beeld brengen van zowel de sterkte kanten als de zwakke kanten van onze samenleving op Goeree-Overflakkee. Ik hoop daarmee een bijdrage te leveren aan de toekomst van nu, want door samenwerking komen we tot meer verbinding. 

Piet Vervloet

Sinds 1999 woon ik in Middelharnis. Geboren en getogen in Achthuizen. Vanaf maart 2011 actief in de Wmo Adviesraad. Met mijn ervaring in het verleden als lid van verschillende ondernemingsraden, probeer ik als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente in het kader van de Wmo. Hiermee probeer ik er mede voor te zorgen dat mensen die het nodig hebben maximaal gebruik kunnen maken van de “Wmo faciliteiten”. Mijn motto is: “zolang mogelijk zelfstandig deelnemen aan en genieten van de maatschappij.

Greet Karssies van Houwelingen

Graag wil ik mij aan u voorstellen. In 1955 geboren en getogen in een klein, mooi dorp in de Alblasserwaard, Giessenburg. Na mijn opleiding als Huishoudkundige voor Inrichtingen heb ik in Emmeloord, Dordrecht en Barendrecht gewerkt in het verzorgingshuis. Vanaf 1983 woonachtig op Goeree Overflakkee. Vrijwilligerswerk voor kerk, school en maatschappij maakt dat ik een breed netwerk heb opgebouwd door de jaren heen. In 2007 begonnen aan een studie Gezondheidszorg en Welzijn, deze afgerond met een 2e graads bevoegdheid voor Voortgezet en Middelbaar onderwijs Zorg en Welzijn vakken.

Mijn affiniteit gaat uit naar jongeren die een opleiding volgen in het VMBO en de leerlingen van het Praktijkonderwijs. Doordat we leren door Denken, Doen en Nakijken en we vooral in de "echte " praktijk bezig willen zijn krijgt de leerling een reeel toekomstbeeld en wordt er een meer doordachte keuze gemaakt. De veranderingen in de zorg, opleiding en arbeidstoeleiding zijn een belangrijk onderdeel van mijn werk wat ik in kan zetten bij mijn rol in de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

Ruud Bouman

Ik droom van een wereld waarin iedereen een plek heeft en waarbij het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omkijken. Ik denk dat je daar niet te moeilijk over moet denken, maar dat dit klein kan beginnen. Gewoon in je eigen buurt, door wat je laat zien aan anderen. Ik heb in het bijzonder aandacht voor kwetsbare kinderen, tieners en jongeren. sinds 2003 woon ik weer op Goeree Overflakkee. Eerst in Sommelsdijk en vanaf 2012 in Dirksland.

Ik ben met werken begonnen in het basisonderwijs in Rotterdam Zuid. Van daaruit ben ik als leidinggevende aan de slag gegaan in de kinderopvang en daarna bij Youth for Christ. Waar ik meebouw aan LifeSpots, een landelijke beweging van vrijwilligersinitiatieven voor jongeren in de buurt.

Ik vind het belangrijk dat jongeren kansen krijgen om zelf verantwoordelijkheid te dragen en volwaardig kunnen meedoen in hun omgeving.  Er moet ook een goed vangnet zijn voor als het mis gaat. Een vangnet wat er op is gericht om jongeren sterker te maken. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee wil ik hieraan ook op Goeree-Overflakkee meebouwen. 

 

Marja van Maurik-de Munck

Mijn naam is Marja van Maurik – de Munck, opgegroeid in Oude Tonge. Sinds 2004 ben ik, met veel plezier, woonachtig in Middelharnis. Ik ben gehuwd en moeder van een 3-jarige zoon. Sinds januari 2017 mag ik zitting nemen in de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Mijn interesse voor de Adviesraad komt voort uit mijn achtergrond en mijn huidige baan. Na mijn studie Pedagogiek ben ik werkzaam geweest in diverse sectoren, onder andere bij een deurwaarderskantoor, in de horeca, in de ouderenzorg en kinderopvang. Ik zet mij in als vrijwilliger bij Stichting Achter de Regenboog die kinderen en jongeren ondersteunt bij het verwerken van het overlijden van een dierbare. Naast het vrijwilligerswerk ben ik werkzaam als toezichthouder kinderopvang met als taak het controleren of kinderopvanginstellingen aan de wettelijke eisen voldoen en hierover advies uit te brengen aan de gemeente. Door deze functie triggert het mij om te kijken naar wat mogelijk is voor de burgers, maar tevens rekening te houden met de gestelde eisen van de wet. Het zoeken naar verbetermogelijkheden die aansluiten bij de burgers en bij de gemeente is dan ook mijn doel om voor een ieder een zo fijn mogelijke situatie te creëren.

Ton Roos

Ik ben Ton Roos, gehuwd, vader van 3 kinderen en sinds begin 2016 lid van de adviesraad. Van oorsprong ben ik Limburger. Omdat ik ging werken bij Hernesseroord ben ik in 1989 op het eiland komen wonen. Na 10 jaar ben ik gaan lesgeven aan verpleegkundigen. Daarna als gezinsvoogd en daarna in het praktijkonderwijs. De afgelopen jaren ben ik vooral bezig geweest binnen de volwassenen- en kinderpsychiatrie waar ik gezinsleden heb ondersteund. Daar heb ik ook veel te maken gehad met het nieuwe jeugdstelsel. Als vrijwilliger ben ik actief bij Vluchtelingenwerk hier op het eiland. Binnen de adviesraad wil ik me graag inzetten om een steentje bij te dragen om binnen onze gemeente te zorgen voor een goede menselijke Wmo.

Diana Nuy-Meijer

Geboren en getogen in Ooltgensplaat, maar sinds 1989 woonachtig in Stellendam. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Voor vele zal ik een bekend gezicht zijn, vanwege mijn werk in de DA op D’n Diek te Middelharnis. Al vele jaren zet ik mij met veel enthousiasme in bij verschillende verenigingen en besturen. De ervaringen die ik hierdoor heb opgedaan, hoop ik nu tot uiting te brengen binnen de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

Dennis Graute

Sinds 1993 ben ik werkzaam in de hulpverlening. Aanvankelijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg, vervolgens bij justitiële jeugdinrichtingen en in de psychiatrie. Sinds 2009 ben ik zorgondernemer en woon ik samen met mijn gezin op een woon-zorgboerderij. Samen met mijn vrouw en een aantal medewerkers bieden wij zorg op maat in de vorm van wonen en dagbesteding voor (jong)volwassenen met stoornissen binnen het autistisch spectrum. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik een bijdrage leveren aan verbetering van de zorg binnen onze gemeenschap.

Betsy Biemond-Boer

Mijn naam is Betsy Biemond-Boer. In 1983 ben ik in Sommelsdijk geboren, inmiddels woonachting in de polder van Dirksland. Als docent op het voortgezet onderwijs heb ik extra belangstelling voor kinderen die net naast het normale paadje gaan en extra zorg nodig hebben. Ik weet ook hoe moeilijk het kan zijn om die zorg passend en op tijd te bieden en hoeveel inzet dat vraagt van ouders, hulpverleners en betrokken organisaties. Daarnaast heb ik ook als moeder te maken met een kindje met extra zorgbehoeftes vanwege een verstandelijke beperking. Daardoor weet ik ook uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat zorg goed, efficiënt en duidelijk geregeld is, zodat daar geen onnodige energie naar toegaat. Ik wil me er dan ook graag binnen de Adviesraad voor inzetten om hier aan mee te werken.

Wim Witte

Ik ben Wim Witte, ben geboren en getogen in Middelharnis en kom uit een vissersfamilie. In 1974 ben ik gaan werken in de detailhandel. Vanaf mijn 19e jaar ben ik werkzaam geweest in de visserij en dat heb ik gedaan tot 2007. In 2006 opende ik een computerzaak in Middelharnis en dat heb ik niet voort kunnen zetten vanwege economische redenen.

Na 41 jaar werken zit ik vanaf 2015 in de Cliëntenraad Participatiewet GO om de belangen te behartigen van uitkeringsgerechtigden waar ikzelf ook een onderdeel van ben. Als toegevoegd lid vanuit de Cliëntenraad participatiewet GO kan ik mijn steentje bijdragen om samen zaken te bewerkstelligen en waar mogelijk door te voeren.

Conny van den Boogert

Geboren 1962 in Nieuwe Tonge, opgegroeid in Sommelsdijk, getrouwd en woonachtig in Oude Tonge. Ik ben getrouwd en heb 3 zonen. De jongste een tweeling.

Vanaf 1983 ben ik werkzaam in de ouderenzorg. Ik ben nu werkzaam in Ebbe en vloed als Evv’ er op een woongroep. Ik ben er 5 jaar uit geweest voor de geboorte van onze zoons.

Mantelzorg en ouderenbeleid spreken mij erg aan. Ik heb hier veel mee te maken op mijn werk.

Met deze achtergrond hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente in het kader van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee, zodat de bevolking beter haar weg kan vinden naar de WMO mantelzorg- en ouderen beleid.

Sander de Vos

Meer info volgt...