Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Samenstelling raad

Rien van der Boom - Voorzitter

Vanuit mijn voormalige werk bij Zuidwester/Hernesseroord en mijn politieke loopbaan heeft de zorg en het sociaal domein mijn interesse; iets willen betekenen voor de veelal kwetsbare medemens, jongeren, ouderen en die het sociaal moeilijk hebben.

Door middel van de gevraagde en ongevraagde adviezen die de Adviesraad Sociaal Domein uitbrengt blijf ik graag betrokken bij de zorg voor onze medemens.

Geboren in Middelharnis woon ik al bijna 50 jaar in Sommelsdijk. Voor de SGP zat ik van 2002 - 2022 in de gemeenteraad van Middelharnis en Goeree Overflakkee.

Tijdens mijn werkzame leven was ik hoofd inkoop bij Zuidwester/Hernesseroord en leidinggevende voor de receptie en een aantal administratieve afdelingen.

Mijn motto, aan de zorg gerelateerd, is; ‘Eigen regie is prachtig maar niet als je geen keus meer hebt.’

Vanaf augustus 2022 vervul ik de voorzittersrol van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee.

Petra de Blok - van Gurp - Interim secretaris

Nadat ik ruim 2 jaar als voorzitter van de Cliëntenraad Jeugdwet als één van de toegevoegde leden zitting had in de Adviesraad Sociaal Domein maar waar in januari 2022 een einde aan kwam aan door de opheffing van de Cliëntenraad Jeugdwet ben in gevraagd om in de Adviesraad te blijven maar nu als lid. Dit aanbod heb ik geaccepteerd omdat de ervaringsdeskundigheid en de uitvoering van de Jeugdwet van groot belang is voor de advisering van het beleid.

Zelf ben ik geboren in Achthuizen in het jaar 1968. Nadat ik in diverse woonplaatsen in Nederland heb gewoond ben ik sinds 2005 weer woonachtig in Sommelsdijk met mijn man en twee kinderen. 

Ik ben met de Jeugdwet in aanraking gekomen doordat mijn jongste een zeer complexe vorm van autisme heeft en daardoor de nodige zorg en begeleiding nodig heeft.

Het hele proces rondom het verkrijgen van de juiste hulp was voor mij een reden om me in te gaan zetten om hierin de knelpunten zichtbaar te maken en mogelijke oplossingen aan te dragen.

John Waterman - Penningmeester

Geboren in Vlissingen op 5 mei 1972. Ruim 25 jaar gewoond in het prachtige Zeeland dat veel overeenkomsten heeft met Goeree Overflakkee. Daarna bijna 20 jaar gewoond in Breda en nu sinds 2016 woonachtig samen met vriendin en twee zorgkinderen en 2 poezen in Sommelsdijk. Door mijn werkzaamheden bij de Sociale Verzekeringsbank heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in niet alleen de AOW en Anw zowel nationaal alsmede internationaal maar ook vanaf 2006 met de Participatiewet toen nog Wet Werk en Bijstand geheten.

Nu ik gestopt ben bij de ouderraad van SBO het Kompas in Middelharnis lijkt het mij een mooi moment om deze kennis en ervaring in te zetten voor de burgers van Goeree Overflakkee door zitting te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein GO. Ik hoop dan ook dat u mij zult weten te vinden om zodoende goede en bruikbare adviezen te kunnen schrijven.

Daarnaast heeft natuur en cultuur ook mijn interesse dus ben ik in mijn spaarzame vrije tijd daar veel mee bezig. Ik hoop u derhalve graag te mogen zien tijdens één van onze talrijke openbare vergaderingen in het Rondeel te Middelharnis.

Dennis Graute - Algemeen adjunct

Sinds 1993 ben ik werkzaam in de hulpverlening. Aanvankelijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg, vervolgens bij justitiële jeugdinrichtingen en in de psychiatrie. Sinds 2009 ben ik zorgondernemer en woon ik samen met mijn gezin op een woon-zorgboerderij.

Samen met mijn vrouw en een aantal medewerkers bieden wij zorg op maat in de vorm van wonen en dagbesteding voor (jong)volwassenen met stoornissen binnen het autistisch spectrum. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik een bijdrage leveren aan verbetering van de zorg binnen onze gemeenschap.

Edward van Gilst

Na een aantal vergaderingen te hebben bijgewoond in 2018, ben ik in januari 2019 gemotiveerd van start gegaan als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Met plezier zet ik me in voor de samenleving op het eiland waar ik sinds 1998 woon. De werkgroep waarvan ik deel uit maak is sociale vitaliteit en sport.

Aan het eind van 1968 ben ik op de wereld gekomen in Hasselt en ik ben opgegroeid in de Alblasserwaard. Sinds 1989 ben ik werkzaam in de financiële dienstverlening en ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Bij mijn werkgever ben ik sinds 2012 actief in de medezeggenschap en naast mijn werk ben ik voorzitter van een regionale branche-vereniging. Bij de Juridische documenten en beleidsnotities die wij in de raad behandelen zal ik vooral letten op realisme, ambities en juridische kaders.

Marjolein Erwich

Mijn naam is Marjolein Erwich, in 1972 geboren en getogen in Geervliet, een klein dorpje op Voorne Putten. Met mijn gezin woon ik sinds een aantal jaar met veel plezier in Dirksland. 

Van oorsprong ben ik Z-verpleegkundige, in 1992 ben ik mijn opleiding gestart bij Hernesseroord (nu Zuidwester), sindsdien ben ik werkzaam in diverse functies binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Momenteel ben ik werkzaam bij Woonboerderij Westenrijck op Voorne Putten. 

Met deze ervaringen en mijn positief kritische kijk op ‘t leven wil ik me met veel enthousiasme de komende jaren inzetten voor de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

Daan Moerkerk

Mijn naam is Daan Moerkerk. Geboren in 1973, getrouwd met Bartha Moerkerk-de Bakker. Samen hebben we 3 jongens. Ik ben zelf van jongs af aan opgegroeid in Ouddorp en wij wonen er als gezin nog steeds met veel plezier.   

Vanaf 1996 ben ik werkzaam als adviseur bij adviesgroep De Vogel in Ouddorp en Middelharnis. Mijn hobby’s bestaan uit voetballen en tennis. Ik speel zelf nog actief mee in het veteranenteam bij WFB. Bij deze club ben ik ook regelmatig actief geweest in diverse vrijwilligers-en bestuursfuncties. 

Ik woon, werk en sport dus op het eiland, waardoor ik mij automatisch betrokken voel met Goeree-Overflakkee. In mijn functie, als adviseur zorg en inkomen,  ben ik in mijn dagelijkse werk veel bezig met de vitaliteit en de gezondheid van mensen. De werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport past hier mooi bij. Het lijkt mij dan ook erg leuk en leerzaam om,  samen met de leden van de werkgroep en de overige leden van de adviesraad, in gesprek te gaan met de (sport)verenigingen, dorpsraden en de beleidsbepalende ambtenaren, met als doel: Een Gezonde, Sociale en Vitale regio.

Wim van Veen

Sinds 1956 mag ik de naam Wim van Veen dragen.

Via diverse omzwervingen in Nederland ben ik ruim 30 jaar geleden neergestreken op het eiland van rust en ruimte.

Vanaf 1975 werkzaam in de gezondheidszorg waaronder psychiatrie, algemeen ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg, eerst, zoals dat heet, `aan het bed` later in managementfuncties.

Vanaf 1999 heb ik de keus gemaakt om het avontuur van ZZP te gaan doen waarvan ik tot op dag van vandaag geen spijt heb.

De gemeente mag omzien naar inwoners die via regelingen vanuit het sociaal domein hen dient te ondersteunen daar waar het zelf (even) niet lukt. Het is goed dat dit er is, maar het is ook een broos en kwetsbaar gebeuren. Het is uitermate waardevol dat we hierop mogen toezien, behulpzaam zijn en gevraagd en ongevraagd er wat van kunnen vinden en bespreekbaar maken, zodat een stem die niet voldoende gehoord kan worden toch bereik vindt.

Peter Goedhart

Ik ben Peter Goedhart, geboren in 1957 en woon sinds 1976 op Goeree Overflakkee. Ben getrouwd met Ineke, heb 4 kinderen, 5 klein kinderen. Ontspanning vind ik al tientallen jaren in sport, muziek luisteren, lezen, vrijwilligers werk.

Ik heb 49 jaar gewerkt met burgers met een beperking. Ik heb hierin verschillende functies uitgevoerd, met daarbij steeds de passende opleidingen mogen doen. Manager Zorg bij Sjaloomzorg was de laatste functie.

Door mijn werk, en ook privé ben ik actief in de levensdomeinen; welzijn en gezondheid, werk en inkomen, vrije tijd invulling, vervoer, wonen, onderwijs en ontwikkeling.

De rol van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee geeft in deze domeinen adviezen aan B&W, werk-apparaat Gemeente Goeree Overflakkee. De Adviesraad Sociaal Domein, vind ik de “voelsprieten” van wat er gebeurt in de samenleving op het gebied van de Levensdomeinen op Goeree Overflakkee, en indirect de landelijke ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Het was voor mij een logische vervolg, toen mij het werd gevraagd om plaats te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein.

In de rol van Manager Zorg was een groot onderdeel tendensen in de samenleving te volgen en te vertalen naar de zorg en ondersteuning van de Cliënten. Zoals inhoudelijk als op het financiële vlak. Uitgangspunt vind ik, dit gezamenlijk met de Gemeente Goeree Overflakkee te doen.

Intentie hoe ik de rol in het Sociaal Domein ga vervullen? Praktijk onderzoek, lezen van beleid stukken, overleg met belangenbehartigers in de verschillende Levensdomeinen en ongetwijfeld komen hier nog meer activiteiten bij.

Elske Quispel-Vermeij

Ik ben Elske Quispel-Vermeij en ik woon met mijn man, twee kinderen en twee honden in Middelharnis. Ik ben bijna 13 jaar geleden verhuisd naar het eiland Goeree-Overflakkee en ik heb het hier goed naar mijn zin.

Momenteel werk ik als organisatieadviseur in het sociaal domein & de gezondheidszorg en werk ik als gediplomeerd tuinontwerper. In de periode dat ik werkzaam was bij CuraMare ben ik betrokken geweest bij eilandelijke werkgroepen in het sociaal domein.

Dit gaf mij veel energie en ik vind het dan ook erg leuk om als raadslid een actieve bijdrage te leveren aan het sociaal domein op Goeree-Overflakkee.