Algemeen Educatie, werk en inkomen Leefbaarheid Sociale vitaliteit Wetten Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Leefbaarheid

Ruimte en wonen

De ruimte waarin wij wonen is bepalend voor de mate waarin we kunnen meedoen in de samenleving. Een prachtige woonwijk met rolstoelonvriendelijke trottoirs bevordert het proces van het meedoen niet. We denken dus graag mee bij de ontwikkeling van nieuwe wijken, of de herinrichting van oude wijken, vanuit het sociale perspectief. Als wij ouderen graag zo lang mogelijk zelfstandig willen laten wonen, moeten we daar ook de mogelijkheden voor creëren.

Leefstijl

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is belangrijk om in de jeugd te investeren, te stimuleren en gezonde keuzes te maken. Jeugdgezondheidszorg en Jongeren Op Gezond Gewicht zijn dus belangrijke projecten. Als Adviesraad stimuleren we beleid dat erop gericht is verslaving te voorkomen, grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en zorgmijders vroegtijdig te signaleren.