Jaren

2021 2020 2019 2018

Verslagen uit 2021

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 8 december 2020

05-02-2021

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. De vergadering wordt digitaal gehouden, vanwege de coronacrisis. Speciaal welkom aan Ilze Timmers van Pau...

Lees meer...