Jaren

2020 2019 2018 2017

Verslagen uit 2020

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 12 mei 2020

25-06-2020

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur. De vergadering vindt online plaats vanwege de coronamaatregelen. 2. Presentaties Jeugdzorg Geert Schipaanboord (VNG) geeft een presentatie. Sinds 2015 valt de jeugdhul...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 24 maart 2020

24-06-2020

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden. Vanwege de Coronacrisis vindt de vergadering online plaats. 2. Presentatie beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Er...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 4 februari 2020

26-03-2020

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastsprekers en de gasten die de vergadering bijwonen. 2. Presentatie Gerben van Asperen geeft een presentatie over sch...

Lees meer...

Jaarverslag 2019

14-02-2020

Jaarverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee Voorwoord Het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee is bedoeld als verantwoording aan het college van Burgemeester en Wethouders,...

Lees meer...