Jaren

2020 2019 2018 2017

Adviezen uit 2018

Advies Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Goeree-Overflakkee 2019-2022

20-12-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies Preventie en Vroegsignalering Integrale schuldhulpverlening 2019- 2022 Gemeente Goeree-Overflakkee

20-12-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies Eindrapport aanpak verbinding arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken Goeree-Overflakkee

26-11-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies verordening Jeugdhulp.

13-11-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor minima Goeree-Overflakkee 2019.

07-11-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies beleidsplan verwarde personen

30-10-2018 - Bekijk advies

Advies beleidsregels beschermd wonen voor cliënten met een licht verstandelijke beperking.

19-09-2018 - Bekijk advies

Advies beleidsregels bestuurlijke boete, beleidsregels terugvordering- en invordering, verhaal en krediethypotheek Participatiewet, IOAW en IOAZ.

19-09-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Ongevraagd advies oprichting kinderraad Goeree-Overflakkee

19-09-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies aanpassing afstemmingsverordening en de herziene beleidsregels bijzondere bijstand

03-09-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies visie op passend werk

03-09-2018 - Bekijk advies

Aandachtsgebieden binnen het sociaal domein

25-04-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Advies doelgroepenvervoer

17-02-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie

Adviesaanvraag aangaande Evaluatie Sociaal Domein

17-02-2018 - Bekijk advies - Bekijk reactie