Algemeen Educatie, werk en inkomen Leefbaarheid Sociale vitaliteit Wetten Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

De Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang  (de RABWO) geeft, gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de (centrum) gemeente Nissewaard.

De Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke OpvangAls RABWO geven we advies over het beleid en de uitvoering van Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang/huiselijk geweld (kortweg O). We behartigen de collectieve belangen van de mensen die gebruik maken van BW&O. We volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren zo nodig aan de gemeente Nissewaard.

De Regionale Adviesraad bestaat uit 13 personen: een onafhankelijk voorzitter en twee vertegenwoordigers van elke lokale Adviesraad Sociaal Domein uit de gemeenten Nissewaard, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard  en Goeree-Overflakkee.  We zijn allemaal vrijwilligers met kennis van en/of ervaring met het sociale domein.

Vanaf januari 2023 heeft de RABWO 8 leden. De gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis gaan fuseren. Samen worden ze de gemeente Voorne aan Zee.

Vergaderingen

Onze vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata staan op de website. Als u een vergadering bij wilt wonen, meldt u dan aan via info@rabwo.nl. Ook de secretaris en de contactambtenaar van de gemeente Nissewaard sluiten aan bij de vergaderingen.

De contactambtenaar informeert ons over actuele stand van zaken. We nodigen ook regelmatig beleidsmedewerkers uit om toelichting te geven op ontwikkelingen en plannen over BW&O. Leden van RABWO kunnen op locatie werkbezoeken brengen.

De Adviesraad

Werkt integraal en overkoepelend en zorgt ervoor dat de belangen collectief worden behartigd en niet van slechts één of enkele belangengroepen

Onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban)

Vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en voorzieningen, die noodzakelijk en wenselijk zijn.

Heeft u suggesties, vragen of ideeën, maak ze kenbaar via info@rabwo.nl

Centrumgemeenten en regiogemeenten

Gemeente Nissewaard is de centrumgemeente voor de regio Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE = Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Nissewaard). Dit geldt voor:

In onze regio hebben de gemeenten samenwerkingsafspraken gemaakt. Zij maken plannen en afspraken met elkaar. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de verdeling van geld. En over de samenwerking met woningbouwcorporaties en zorgaanbieders.  En over het voorkomen van problemen met betrekking tot dakloosheid of huiselijk geweld. 

Meer informatie over De Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang kunt u vinden op deze website