Uitkomsten enquete Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Van GOed naar GO-beter Op 4 december 2019 is er een presentatieavond voor de gemeenteraad georganiseerd. Naast een presentatie over het samenwerken op het gebied van afval, zal de Adviesraad de bevindingen van de enquête presenteren. Het uiteindelijke verslag zal worden overhandigd aan de gemeenteraad. Dit verslag en de opmerkingen... Lees dit artikel »

Inschrijven nieuwsbrief


Als u hier uw e-mail adres invult, dan wordt u op de hoogte gehouden over wat wij doen!
Wij gebruiken uw e-mailadres alléén voor het verzenden van de nieuwsbrief ASDGO. En wij delen uw gegevens met niemand. Op ieder moment kunt u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. (privacybeleid)

Openbare vergadering ASDGO

10 december 2019 · 19:30 uur

1. Opening 2. Welkom voor Petra de Blok-van Gurp (voorzitter cliëntenraad Jeugdwet) en Ronald de Bonte (voorzitter  cliëntenraad Participatiewet) 3. Gastsprekers: Nella van der Sluijs en Marijke Sies, over de Voedselbank Goeree-Overflakkee Ginny van Oudenaren o... Bekijk vergadering »

Over de Adviesraad

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De ASDGO behartigt geen individuele belangen.


Lees meer »