Leo Pronk gastspreker tijdens de komende vergadering

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee Op dinsdag 18 mei om 19.30 uur is de volgende digitale vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein. Gastspreker Leo Pronk De Huiskaemer in Melissant biedt op een kleinschalige manier wonen, logeren en dagbesteding aan voor mensen met een verstandelijke beperking. De Huiskaemer s... Lees dit artikel »

Inschrijven nieuwsbrief


Als u hier uw e-mail adres invult, dan wordt u op de hoogte gehouden over wat wij doen!
Wij gebruiken uw e-mailadres alléén voor het verzenden van de nieuwsbrief ASDGO. En wij delen uw gegevens met niemand. Op ieder moment kunt u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. (privacybeleid)

Openbare vergadering ASDGO

18 mei 2021 · 19:30 uur

1. Opening 2. Gastspreker de heer Leo Pronk: over de start van woonzorglocatie De Huiskaemer en locatie het Polderhuus 3. Vaststelling agenda 4. Mededelingen 5. Inkomende post Gemeente: Integrale aanpak Verslaving, Pilot 'nieuwe werkafspraken tussen Wmo-consulente... Bekijk vergadering »

Over de Adviesraad

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De ASDGO behartigt geen individuele belangen.


Lees meer »