Voorzitterswissel bij de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Via de ASDGO kunnen burgers invloed uitoefenen op het beleid. Goeree-Overflakkee - In negen jaar tijd is de bekendheid van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee flink gegroeid. Toch weet lang nog niet iedereen wat de ASDGO doet en betekent voor de eilandelijke samenleving. De nieuwe voorzitter, Rien van der Boom, ziet het als ee... Lees dit artikel »

Inschrijven nieuwsbrief

Als u hier uw e-mail adres invult, dan wordt u op de hoogte gehouden over wat wij doen!
Wij gebruiken uw e-mailadres alléén voor het verzenden van de nieuwsbrief ASDGO. En wij delen uw gegevens met niemand. Op ieder moment kunt u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. (privacybeleid)

Openbare vergadering ASDGO

13 december 2022 · 19:30 uur

1. Opening en welkom 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen 4. Training Workspace door J.W. van de Meij en P. Diependorst 5. Inkomende post 6. Uitgaande post 7. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 01-11-2022 8. Verslag DB d.d. 22-11-2022 9. Verslag TO d.d. 1-1... Bekijk vergadering »

Over de Adviesraad

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De ASDGO behartigt geen individuele belangen.


Lees meer »