Belangrijke informatie voor hartpatiënten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten

Hartpatiënten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten die een fietstest moeten ondergaan, hoeven niet meer eerst naar de cardioloog in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. De test kan worden aangeboden door de eigen huisarts. De cardioloog kijkt op afstand mee. Dit zorgt voor kortere wachttijden in het ziekenhuis. Zie het fi... Lees dit artikel »

Inschrijven nieuwsbrief


Als u hier uw e-mail adres invult, dan wordt u op de hoogte gehouden over wat wij doen!
Wij gebruiken uw e-mailadres alléén voor het verzenden van de nieuwsbrief ASDGO. En wij delen uw gegevens met niemand. Op ieder moment kunt u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. (privacybeleid)

Openbare vergadering ASDGO

29 oktober 2019 · 19:30 uur

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee 29 oktober 2019 zal er geen openbare vergadering plaatsvinden i.v.m. een interne vergadering. Deze interne vergadering staat in het teken van voorbereiding programma 2020 en uitwerking van de enquête Sociaal Domei... Bekijk vergadering »

Over de Adviesraad

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De ASDGO behartigt geen individuele belangen.


Lees meer »