Nieuwsbrief Adviesraad september 2020

Openbare vergadering Op dinsdag 29 september 2020 vindt om 19.30 uur een openbare vergadering plaats van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee (ASDGO).  U bent van harte welkom om bij deze vergadering aan te sluiten. Vanwege de coronamaatregelen willen wij u wel vragen om u vooraf aan te melden via info@asdgo.nl.  Gastsprek... Lees dit artikel »

Inschrijven nieuwsbrief


Als u hier uw e-mail adres invult, dan wordt u op de hoogte gehouden over wat wij doen!
Wij gebruiken uw e-mailadres alléén voor het verzenden van de nieuwsbrief ASDGO. En wij delen uw gegevens met niemand. Op ieder moment kunt u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. (privacybeleid)

Openbare vergadering ASDGO

03 november 2020 · 19:30 uur

Locatie: Digitaal 1. Opening 2. Gastspreker gemeente Goeree-Overflakkee; kindpakket 3. Vaststelling agenda 4. Mededelingen 5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 29-09-2020 6. Verslag DB d.d. 06-10-2020 7. Verslag TO d.d. 14-10-2020 8. Monitorings- en planni... Bekijk vergadering »

Over de Adviesraad

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De ASDGO behartigt geen individuele belangen.


Lees meer »