Nieuwsbrief Adviesraad maart 2024

  Geachte lezers,  In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden wat er speelt op Goeree- Overflakkee maar ook brengen we landelijke initiatieven en ontwikkelingen onder de aandacht. Waar we willen en kunnen ondersteunen wij u, de burger, met een gevraagd of ongevraagd advies. We proberen onze website zo goed mogelijk bij te h... Lees dit artikel »

Inschrijven nieuwsbrief

Als u hier uw e-mail adres invult, dan wordt u op de hoogte gehouden over wat wij doen!
Wij gebruiken uw e-mailadres alléén voor het verzenden van de nieuwsbrief ASDGO. En wij delen uw gegevens met niemand. Op ieder moment kunt u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. (privacybeleid)

Openbare vergadering ASDGO

16 april 2024 · 19:30 uur

Aanwezig als gastspreker: M. (Marijtje) Pilon; Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken M. (Marlies) de Kraauw; Programmamanager Toekomstbestendig leven; De Goede Nieuwe Tijd E. (Eric) Godrie; Senior beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkelingen 1. Opening 2. V... Bekijk vergadering »

Over de Adviesraad

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De ASDGO behartigt geen individuele belangen.


Lees meer »