Algemeen Educatie, werk en inkomen Leefbaarheid Sociale vitaliteit Wetten Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Algemeen

Het sociaal domein een omslag in denken en handelen.

Het sociaal domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat komt vooral door de sociale taken die het Rijk per 1 januari 2015 heeft overgedragen aan de gemeente. Die kreeg er daardoor drie grote taken bij:

De overdracht van deze taken wordt in vaktaal aangeduid als de Transities (veranderingen) Sociaal Domein.

Behalve deze nieuwe taken zijn er als gevolg van de Wmo 2015 ook diverse taken die de gemeente al had uitgebreid.

Algemene informatie

Zorg en ondersteuning zoals we die nu kennen zijn veranderd. De overheid trekt zich terug. Hierdoor krijgen burgers een grotere verantwoordelijkheid voor de samenleving en hun eigen leefomgeving. De gemeente gaat haar inwoners hierin ondersteunen. Gemeenten kunnen en moeten dat doen omdat de wetgeving veranderd is. Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten meer verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van:

Jeugd:

Zorg:

Werk en inkomen:

Behalve een overheveling van de taken (transitie) is ook een andere werkwijze, een cultuurverandering nodig (transformatie). Dit geldt voor iedereen: gemeenten, zorg, zorgorganisaties, professionals en inwoners.