Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Jaarplan 2023

Doelstelling

Zowel lokaal als regionaal signalen oppikken uit de samenleving om aan de hand daarvan een eigen visie te ontwikkelen op het Sociaal Domein. De samenwerking met de andere gemeenten in de regio inhoud geven en continueren.

Beleidsterreinen

Aandachtsgebieden 2023

Realisatie

Bezoeken en/of presentatie geven voor dorpsraden en andere platforms.

Leden werkgroep

Rien van der Boom en Maggy van Kolck.