Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

vrijwilligerswerkDoelstelling

Signalen oppikken uit de samenleving om aan de hand daarvan een eigen visie te ontwikkelen op het Sociaal Domein.

Het Doelgroepenvervoer nauwlettend volgen om er zeker van te zijn dat de groepen die van deze faciliteiten gebruik maken, dit op een voor hen passende manier kunnen doen

Het proces van werving, sollicitatie en aftreden van Adviesraadsleden begeleiden

Zorgen dat het proces van begroting tot jaarrekening goed wordt uitgevoerd.

Zorgen dat de routing van de Adviesaanvragen op een juiste en functionele manier verloopt.

Deelname aan het Technisch Overleg

Promoten dat de vraagstukken rondom volkshuisvesting en mobiliteit, voor zover ze het kunnen meedoen van burgers in de samenleving op Goeree-Overflakkee betreffen, ook bij de Adviesraad terecht komen.

Beleidsterreinen

Realisatie

Bezoeken en/of presentaties geven voor dorpsraden. 

Contact met de wethouders Sociaal Domein en Volkshuisvesting.

Sprekers vragen over de Nieuwe Woonwetomgeving.

Adviezen halen uit de gehouden enquête.

Leden

Cor Hameeteman