Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

vrijwilligerswerkDoelstelling

Signalen oppikken uit de samenleving om aan de hand daarvan een eigen visie te ontwikkelen op het Sociaal Domein.

Werkwijze

Beleidsterreinen

Realisatie

Leden werkgroep

Rien van der Boom