Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid Werkgroep participatie, werk en inkomen Werkgroep verslavingszorg Werkgroep vrijwilligerswerk Werkgroep wonen en leefbaarheid

Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad

Al deze vaardigheden moeten in de Adviesraad aanwezig zijn, maar dat wil niet zeggen dat alle leden aan alle eisen moeten voldoen.

Algemeen

Vaardigheden

Van de leden van de Adviesraad wordt verwacht dat zij: