Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad

Al deze vaardigheden moeten in de Adviesraad aanwezig zijn, maar dat wil niet zeggen dat alle leden aan alle eisen moeten voldoen.

Algemeen

Van alle leden van de Adviesraad wordt verwacht dat zij:

Vaardigheden

Van de leden van de Adviesraad wordt verwacht dat zij: