Jaren

2021 2020 2019 2018

Verslagen uit 2018

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 30 oktober 2018

20-12-2018

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastspreker en zes gasten op de publieke tribune. 2. Presentatie kern- en buurtgericht werken (KBW) De heer Eric Godrie...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 11 september 2018

31-10-2018

1.Opening De eerste vergadering na het zomerreces wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastsprekers en gasten op de publieke tribune. 2.Presentatie Praktijkonderwijs op Goeree-Overf...

Lees meer...