Jaren

2020 2019 2018

Verslagen uit 2018

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 30 oktober 2018

20-12-2018

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastspreker en zes gasten op de publieke tribune. 2. Presentatie kern- en buurtgericht werken (KBW) De heer Eric Godrie...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 11 september 2018

31-10-2018

1.Opening De eerste vergadering na het zomerreces wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastsprekers en gasten op de publieke tribune. 2.Presentatie Praktijkonderwijs op Goeree-Overf...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 19 juni 2018

05-10-2018

1.Opening De laatste vergadering voor het zomerreces wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastsprekers en wethouder Berend Jan Bruggeman. 2.AA werkgroep Goeree-Overflakkee De AA is e...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 15 mei 2018

04-10-2018

1.Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers.  2.Rots en water Nathalie Nuy en Rosalie van der Pok geven een presentatie over Rots en water. Rots en w...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 27 maart 2018

16-04-2018

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.15 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gasten. 2. Presentatie sociaal domein / vraagbeantwoording Wethouder De Jong was uitgenodigd om de ontwikkelingen in...

Lees meer...

Jaarverslag 2017

04-04-2018

Samenstelling ASDGO De Adviesraad bestaat uit 13 leden en een onafhankelijke voorzitter.  Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden, een secretaris, penningmeester en een algemeen adjunct  gekozen door en vanuit de Adviesra...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 13 februari 2018

20-03-2018

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.00 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadsleden en de gasten. 2. Welkom Betsy Biemond en Wim Witte Wim Witte neemt voortaan namens de Cliëntenraad deel aan de adviesraad...

Lees meer...