Jaren

2021 2020 2019

Verslagen uit 2021

Jaarverslag 2021

31-12-2021

Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee van het jaar 2021. Het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee is bedoeld als verantwoording aan het college van...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 14 december 2021

30-12-2021

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden.Voor het eerst dit jaar is er een fysieke bijeenkomst. Speciaal welkom voor Servaas van der Horst van Natuur- en landschapsbes...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 2 november 2021

29-12-2021

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastspreker en de gasten. 2. Presentatie Omgevingsvisie Conrad van Nimwegen is projectleider Omgevingsvisie Goeree-Ove...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 28 september 2021

27-12-2021

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. Marja van Maurik is als gast aanwezig bij de vergadering. Presentatie Café GEZIeN GO Diana Kievit is v...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 22 juni 2021

19-10-2021

1.Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. De vergadering wordt digitaal gehouden, vanwege de coronacrisis. 2.Presentatie Programma Maatwerk Multip...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 18 mei 2021

10-07-2021

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. De vergadering wordt digitaal gehouden, vanwege de coronacrisis. 2. Presentatie woonzorglocatie De Huisk...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 23 maart 2021

27-05-2021

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. De vergadering wordt digitaal gehouden, vanwege de coronacrisis. 2. De dementievriendelijke samenleving...

Lees meer...

Jaarverslag 2020

04-03-2021

Jaarverslag 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee van het jaar 2020. Het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Dom...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 2 februari 2021

03-03-2021

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. De vergadering wordt digitaal gehouden, vanwege de coronacrisis. 2. Lezing Maria Vroegindeweij over ‘Z...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 8 december 2020

05-02-2021

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. De vergadering wordt digitaal gehouden, vanwege de coronacrisis. Speciaal welkom aan Ilze Timmers van Pau...

Lees meer...