Jaren

2020 2019 2018 2017

Verslagen uit 2017

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 19 december 2017

23-12-2017

1. Opening De vergadering wordt geopend om 19.34 uur met een hartelijk welkom aan de Adviesraadleden, de gasten en de drie moedige moeders. Speciaal welkom aan Betsy Biemond die vanaf 1 januari lid wordt van de ASDGO. 2. Moedi...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 24 oktober 2017

20-11-2017

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en heet de leden van de Adviesraad en de gasten op de publieke tribune van harte welkom. 2. Presentatie over empowerment van kwetsbare ouderen Prof.dr. Anja Machiels...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 29 augustus 2017

25-09-2017

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de leden van de Adviesraad ,de gastsprekers en de gasten op de publieke tribune van harte welkom. Presentatie over Best Buddies Léonie van der Spaan en Micha...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 20 juni 2017

20-07-2017

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de leden van de Adviesraad en de gasten op de publieke tribune van harte welkom. 2. Presentatie over de Reiskoffer Laura Heindijk, beleidsmedewerker maatscha...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 9 mei 2017

22-05-2017

De voorzitter heet de spreekster voor deze vergadering, Angelique Reinhard welkom en geeft haar het woord. Presentatie In het kader van participatie spreekt Angelique Reinhard over ervaringsdeskundigheid. Wat is het en wat ka...

Lees meer...

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 28 maart 2017

20-04-2017

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de eerste vergadering om 19.30 uur en heet de leden van de Adviesraad en de gasten op de publieke tribune van harte welkom.  2. Presentatie De gastspreker heeft zich afgemeld va...

Lees meer...