Jaren

2019 2018 2017 2016

Nieuws uit 2016

"Uw zorg onze zorg"

23-12-2016

In oktober 2016 heeft de adviesraad drie bijeenkomsten georganiseerd om te horen hoe de mensen de veranderingen in de zorg in de afgelopen tijd ervaren hebben. De gemeente heeft door de decentralisatie veel taken toebedeelt gekr...

Lees meer...

Hoe ontvangen wij de vluchtelingen op Goeree-Overflakkee

26-11-2016

Dinsdag 6 december a.s. zal mevrouw Annie van Ree, teamleider vluchtelingenwerk Goeree-Overflakkee, de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee onder andere informeren over de werkwijze van de stichting en zal zij vertellen...

Lees meer...

Verslag vergadering 11-10-2016

05-11-2016

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 11 oktober 2016 In 2010 zat circa 8% van de jeugd, zo’n 250.000 jongeren, in de zorg. In 2000 was dat nog maar de helft. Het SCP schatte in dat de stijging van het zorggebrui...

Lees meer...

Adviesraad Sociaal Domein legt jeugdzorg onder de loep

29-09-2016

De adviesraad sociaal domein zet de maand oktober in het teken van evaluatie. Ze organiseert een tournee over het eiland om in gesprek te gaan met inwoners. Tijdens de openbare raadsvergadering op 11 oktober krijgen bezoekers ee...

Lees meer...

Uw Zorg onze Zorg

26-09-2016

Hoe heeft u al die veranderingen in de zorg, thuiszorg, mantelzorg, dagopvang, jeugdzorg, participatie ervaren? Ineens minder huishoudelijke hulp, minder uren dagopvang, jeugdzorg die drastisch werd gewijzigd, een tegenprestat...

Lees meer...

‘De decentralisatie is een avontuur’

25-08-2016

Hoe staat het ervoor met de sociale transities? Dat is een vraag die volgens Jos van der Lans niet te beantwoorden is. ‘Decentralisatie is juist het organiseren van verschillen. Dat maakt het lastig om tot een algemeen oordee...

Lees meer...

Kern en Buurtgericht werken binnen de gemeente

23-08-2016

Tijdens een bijeenkomst van de Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee zal de gemeente uitleg geven over het Kern- en Buurtgericht werken binnen de gemeente. Deze openbare bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 30 augustus in de raads...

Lees meer...