Jaren

2018 2017 2016

Nieuws uit 2016

"Uw zorg onze zorg"

23-12-2016

In oktober 2016 heeft de adviesraad drie bijeenkomsten georganiseerd om te horen hoe de mensen de veranderingen in de zorg in de afgelopen tijd ervaren hebben. De gemeente heeft door de decentralisatie veel taken toebedeelt gekr...

Lees meer...

Hoe ontvangen wij de vluchtelingen op Goeree-Overflakkee

26-11-2016

Dinsdag 6 december a.s. zal mevrouw Annie van Ree, teamleider vluchtelingenwerk Goeree-Overflakkee, de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee onder andere informeren over de werkwijze van de stichting en zal zij vertellen...

Lees meer...

Verslag vergadering 11-10-2016

05-11-2016

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 11 oktober 2016 In 2010 zat circa 8% van de jeugd, zo’n 250.000 jongeren, in de zorg. In 2000 was dat nog maar de helft. Het SCP schatte in dat de stijging van het zorggebrui...

Lees meer...

Adviesraad Sociaal Domein legt jeugdzorg onder de loep

29-09-2016

De adviesraad sociaal domein zet de maand oktober in het teken van evaluatie. Ze organiseert een tournee over het eiland om in gesprek te gaan met inwoners. Tijdens de openbare raadsvergadering op 11 oktober krijgen bezoekers ee...

Lees meer...

Uw Zorg onze Zorg

26-09-2016

Hoe heeft u al die veranderingen in de zorg, thuiszorg, mantelzorg, dagopvang, jeugdzorg, participatie ervaren? Ineens minder huishoudelijke hulp, minder uren dagopvang, jeugdzorg die drastisch werd gewijzigd, een tegenprestat...

Lees meer...

‘De decentralisatie is een avontuur’

25-08-2016

Hoe staat het ervoor met de sociale transities? Dat is een vraag die volgens Jos van der Lans niet te beantwoorden is. ‘Decentralisatie is juist het organiseren van verschillen. Dat maakt het lastig om tot een algemeen oordee...

Lees meer...

Kern en Buurtgericht werken binnen de gemeente

23-08-2016

Tijdens een bijeenkomst van de Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee zal de gemeente uitleg geven over het Kern- en Buurtgericht werken binnen de gemeente. Deze openbare bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 30 augustus in de raads...

Lees meer...

Hoe werkt de participatiewet in onze gemeente

09-06-2016

"Dinsdag 21 juni is er weer een openbare vergadering van de Wmo Adviesraad Goeree- Overflakkee. Dit keer wordt speciale aandacht besteed aan de Participatiewet...." Mevrouw Els Wegman, Teamleider ontwikkeling en plaatsing van...

Lees meer...

Goeree-Overflakkee vergroot leefbaarheid en vitaliteit

31-05-2016

Naast participatie, zorg en jeugd is er een vierde terrein dat voor gemeenten steeds belangrijker wordt om opnieuw in te richten: leefbaarheid en vitaliteit. De pilot ‘Stimulering Burgerkracht’ in Goeree-Overflakkee laat zi...

Lees meer...

Het is me even te veel

30-04-2016

Mevrouw Baan zorgt al jaren voor haar man, die Parkinson heeft. Ze heeft de nodige hulp aan huis, maar merkt dat ze het toch niet meer zo goed trekt. Ze moet steeds voor haar man klaar staan en de laatste tijd ook meerdere keren...

Lees meer...

Zelf betalen voor de maaltijden

29-04-2016

Henry is 24 jaar; hij heeft een verstandelijke beperking en woont in een instelling. De instelling heeft bepaald dat bewoners zelf hun ontbijt en lunch regelen. De cliëntenvertegenwoordigingsraad is hiermee akkoord. Bewoners k...

Lees meer...

Vacature voor de adviesraad

12-02-2016

SAMEN WERKEN AAN EEN BETER GOEREE-OVERFLAKKEE De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ,  de Jeugdwet en de Participatiewet hebben tot doel om iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en te laten meedoen in de s...

Lees meer...

Kwetsbare ouderen krijgen vaker hulp van dorpsgenoten

08-02-2016

Veel ouderen in plattelandsdorpen zijn fysiek en sociaal afhankelijk van hun dorpsgenoten. Uit een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat lokale contacten voor ouderen invloed hebben op de mate van kwetsbaarheid...

Lees meer...

‘Meer mantelzorg kan leiden tot minder welzijn’

08-02-2016

Als er meer hulp verleend moet worden in de familie, zorgt dat vaak voor meer conflicten tussen familieleden. Een groter beroep op mantelzorgers kan op termijn negatieve gevolgen hebben voor het algemene welzijn’, zegt soc...

Lees meer...

VVD en PvdA botsen frontaal over pgb in zorgverzekering

04-02-2016

Voor de tweede keer in korte tijd zijn de regeringspartijen VVD en PvdA hard met elkaar in aanvaring gekomen over een belangrijke zorgwet. Ging het onlangs over de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met e...

Lees meer...

Veranderingen in de zorg per 1 januari 2016

03-02-2016

Veranderingen in de zorg per 1 januari 2016 Vanaf 1 januari 2016 krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde regels in de zorg: wijzigt het basispakket; gaat het eigen risico met € 10 omhoog; gaat de zorgtoeslag omhoog; gaat...

Lees meer...

Hoe representatief is uw advies- of cliëntenraad?

03-02-2016

Of het nu gaat om een Wmo-adviesraad, een participatieraad, een adviesraad Sociaal domein of een cliëntenraad, uit onze contacten met de verschillende raden horen wij dat het lastig is om ‘de mensen waar het om gaat&r...

Lees meer...

Versterken samenwerking met mantelzorgers loont

03-02-2016

Het loont voor een zorgorganisaties om het samenspel tussen mantelzorgers en betaalde beroepskrachten te versterken. Dit leidt tot meer betrokken mantelzorgers, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning voor cliënten e...

Lees meer...