Algemeen Educatie, werk en inkomen Leefbaarheid Sociale vitaliteit Wetten Vacature Regionale Adviesraad

Vacature Regionale Adviesraad

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne (gezamenlijk genoemd: Zuid-Hollandse Eilanden) werken samen bij de uitvoering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. De gemeente Nissewaard treedt hierbij op als centrumgemeente. Voor de participatie van de inwoners bij deze centrumtaken is er een Regionale Adviesraad. 

Wij zoeken:

Een onafhankelijk voorzitter voor de Regionale Adviesraad 

Beschermd wonen en opvang Zuid-Hollandse Eilanden

Wie zoeken wij?

Bent u betrokken of geïnteresseerd in het sociaal domein en weet u wat er speelt op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang? Weet u hoe gemeentelijke beleidsvorming en politieke besluitvorming werken? Wilt u zich sterk maken voor de participatie van inwoners bij deze onderwerpen en zich verdiepen in de lokale situatie? Heeft u geen bestuurlijke, ambtelijke of vertegenwoordigende rol bij één van deze gemeenten, en werkt u niet voor een lokale zorgaanbieder? 

Dan bent u misschien degene die wij zoeken. 

Profiel

Ervaring en eigenschappen:

Taken

De voorzitter van de Regionale Adviesraad 

Vaardigheden

Wij vinden het belangrijk dat onze voorzitter: 

Beschikbaarheid

Wij verwachten van de voorzitter:

Wat bieden wij?

De regeling Regionale Adviesraad beschermd wonen en opvang voorziet in:

Vragen over deze vacature?

Dan kunt u contact opnemen met de heer Cor Hameeteman, via telefoonnummer 0187-482967 of 06-51435845.

Interesse in deze vacature?

Stuurt u dan uiterlijk 13 juni uw reactie met motivatie en CV naar AdviesraadZHE@Nissewaard.nl.

De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op woensdag 23 juni tussen 14.00 en 17.00 en op woensdag 30 juni tussen 14.00 en 17.00 uur. 

De sollicitatiecommissie brengt een advies uit aan de Regionale Adviesraad. Deze besluit in haar vergadering van 16 augustus over de voordracht. Benoeming vindt vervolgens plaats door het college van B&W van de gemeente Nissewaard.