Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid Werkgroep participatie, werk en inkomen Werkgroep verslavingszorg Werkgroep vrijwilligerswerk Werkgroep wonen en leefbaarheid

Werkgroep wonen en leefbaarheid

Over wonen en leefbaarheid

Wonen en leefbaarheidDe gemeente draagt zorg voor de leefbaarheid van de gemeente voor al haar inwoners. Gemeente Goeree Overflakkee verwoordt dit aldus:  Een fijne en veilige woon- en leefomgeving met mogelijkheden om te sporten, cultuur te beleven, bereikbaarheid van voorzieningen, ondersteuning van initiatiefrijke inwoners en verenigingen. Om haar hierbij van advies (gevraagd of ongevraagd) te dienen is de Adviesraad Sociaal Domein Goeree bij verordening van 1 september 2016 ingesteld. Om hierbij maximaal de aanwezige capaciteiten van de leden te benutten zijn diverse werkgroepen ingesteld. Eén daarvan is de Werkgroep wonen en leefbaarheid, bestaande uit de leden Roy de Haan, Jan Oomkes en ?

Doelstelling werkgroep

De werkgroep richt zich op wonen en leefbaarheid in relatie tot zorg en welzijn. Dit doet zij door het voorbereiden  ,ten behoeve van de Raad, van gevraagd en ongevraagd advies aan B&W en de Raad op deze thema’s en het evalueren van het beleid. Daarnaast stelt de werkgroep zich op de hoogte van landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van wonen en leefbaarheid en levert op deze thema’s input aan de adviesraad sociaal domein.

Activiteiten 

De werkgroep wonen en leefbaarheid:

Dit jaar zal extra aandacht worden besteed aan inrichting en leefbaarheid van de openbare ruimte en dan met name voor de minder mobiele mens. Dit in samenspraak met de Dorpsraden.

Leden werkgroep

Dennis Graute en Diana Nuij.