Nieuwsbrief december 2023

Geachte lezers, 

In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden wat er speelt op Goeree- Overflakkee maar we brengen ook landelijke initiatieven en ontwikkelingen onder de aandacht.

Waar we willen en kunnen ondersteunen wij u, de burger, met een gevraagd of ongevraagd advies.

We proberen onze website zo goed mogelijk bij te houden. Op de website is eigenlijk alles te vinden over wat we als Adviesraad Sociaal Domein doen, wie de leden zijn, informatie over onze openbare vergaderingen etc. etc.

Blog van de voorzitter, de heer Rien van de Boom

Achterom kijkend naar 2023;

Wij namen in 2023 afscheid van Therese Wielaard, Greet Karssies en Frank Mulder. Frank was voorzitter van de cliëntenraad Participatie en Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en vanuit die functie toegevoegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. 

Greet haar 2 termijnen zaten er op. Zij was lid vanaf 2015, ze vervulde in de loop van de tijd ook de functie van penningmeester en later secretaris. Therese was vanaf 2019 lid. Alle drie hebben ze op hun eigen wijze inhoud gegeven aan de Adviesraad. We zijn hen daar dankbaar voor. Als nieuw lid trad Elske Vermeij aan.

We besloten om de nieuwsbrief te beperken tot een frequentie van 4x per jaar. Alle nieuwsbrieflezers ontvangen wel vooraf aan elke vergadering de agenda.

De werkgroepen blijven in basis bestaan, wel is afgelopen jaar afgesproken dat per gevraagd of ongevraagd advies vooraf geïnventariseerd wordt wie betrokken wil zijn bij het uit te brengen en het te schrijven advies. Elk advies wordt in het besloten gedeelte van de vergadering integraal met alle leden besproken. Vooraf heeft ieder zijn of haar opmerkingen via Google Drive kunnen maken.

Er werden in 2023 diverse adviezen uitgebracht, te weten:

Externe bijeenkomsten die voor de Adviesraad van belang zijn werden zoveel mogelijk bezocht.

Vooruitkijkend naar 2024;

Het jaarplan voor 2024 hebben we in onze vergadering van 21 november vastgesteld. Het plan is de gemeente inmiddels toegezonden en geplaatst op onze website. Het is altijd de vraag of we alle gewenste ambities waar kunnen maken. 

Een greep uit de speerpunten die wij van belang vinden en waar wij in 2024 aandacht aan willen schenken zijn:

We hopen aan de diverse onderwerpen de nodige aandacht te besteden.

Er zijn nog een aantal vacatures binnen de Adviesraad. We hopen die binnen niet al te lange tijd op te kunnen vullen.

Graag wensen wij een ieder een gezond en voorspoedig 2024 toe en hopen de energie en de gezondheid te mogen hebben om onze adviserende taak uit te kunnen voeren.

Gemeente Goeree-Overflakkee luistert

De gemeente houdt zich met van alles bezig. Veel van die dingen raken ons als inwoners en ondernemers direct. Daarom wil de gemeente graag uw mening weten!

Dit platform is van gemeente Goeree-Overflakkee. Ze vragen uw mening op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door u te vragen een vragenlijst in te vullen, of om op uw favoriete idee te stemmen. Of ze vragen u om nieuwe ideeën.

Hoe kunt u meedoen?

Om mee te kunnen praten moet u een account aanmaken. Dat kan met uw e-mailadres, maar ook via uw Google- of Facebookaccount. Ze vragen om een aantal gegevens zodat ze alle reacties en ideeën goed in beeld kunnen brengen. Maar andere bezoekers zien alleen uw naam, profielfoto en bio.

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten?

Neem dan contact op met de gemeente Goeree-Overflakkee. U kunt hen van maandag tot en met vrijdag bellen via telefoonnummer 14 0187, optie 3. U kunt ook mailen via praatmee@goeree-overflakkee.nl Heeft u technische vragen? Neem dan contact op met CitizenLab. U kunt hen mailen via support@citizenlab.co.

Praat en denkt u ook mee?

VER_haal: magazine over jeugdparticipatie

Op steeds meer plekken laten jongeren hun stem horen. In landelijk en lokaal beleid, maar ook bij organisaties, in hulptrajecten, in onderzoek, bij congressen én in het e-magazine VER_haal

Behalve inspirerende interviews lees je in VER_haal namelijk ook twee jeugdcolumns en jongerenreflecties. Allemaal met als doel om de lezer te inspireren jeugdparticipatie naar het volgende niveau te tillen.

Deze editie van VER_haal richt zich op mooie lokale voorbeelden. Hoe geeft bijvoorbeeld de gemeente Utrecht vorm aan jeugdparticipatie? En wat maakt de jongerenraad van jeugdzorginstelling Pactum zo'n succes? Artikelen over deze en andere onderwerpen nemen de lezer mee in de geleerde lessen, valkuilen en praktische tips rondom jeugdparticipatie.

We hebben elkaar nodig: jongeren en volwassenen. Participatie betekent deelnemen en deelnemen kun je alleen samen doen!

Spiegelbijeenkomst Jeugd

De gemeente Goeree-Overflakkee betrekt haar inwoners bij de totstandkoming van beleid en goede uitvoering ervan in de praktijk. Op het gebied van de Jeugdwet wilde de gemeente graag weten hoe inwoners de toegang tot jeugdhulp ervaren. Daarom heeft de gemeente op 8 november 2023 een spiegelbijeenkomst georganiseerd. 

Een spiegelbijeenkomst is een groepsgesprek met cliënten, onder leiding van een professionele gespreksleider en in het bijzijn van professionals (de toehoorders).

Bij deze spiegelbijeenkomst waren 7 ouders aanwezig, om hun ervaringen te delen. 

De spiegelbijeenkomst werd bijgewoond door consulenten jeugd, de teamleider van Team Jeugd en Gezin, beleidsmedewerkers, een kwaliteitsmedewerker, leden van de Adviesraad Sociaal Domein en een familielid van een van de deelnemers.

Na een korte voorstelronde gingen de deelnemers in gesprek met de gespreksleider.

Als Adviesraad hebben wij deze spiegelbijeenkomst als laagdrempelig en erg waardevol ervaren. Naast mooie complimenten werden er ook een aantal aandachtspunten benoemd waar zowel de gemeente mee aan de slag kan maar ook de adviesraad mee kan nemen in de gevraagde of ongevraagde adviezen het komende jaar.

Even voorstellen

Sinds 21 november 2023 mogen wij een nieuw lid verwelkomen in onze adviesraad. Ze stelt zichzelf even aan u voor;

Ik ben Elske Quispel-Vermeij en ik woon met mijn man, twee kinderen en twee honden in Middelharnis. Ik ben bijna 13 jaar geleden verhuisd naar het eiland Goeree-Overflakkee en ik heb het hier goed naar mijn zin.

Momenteel werk ik als organisatieadviseur in het sociaal domein & de gezondheidszorg en werk ik als gediplomeerd tuinontwerper. In de periode dat ik werkzaam was bij CuraMare ben ik betrokken geweest bij eilandelijke werkgroepen in het sociaal domein. Dit gaf mij veel energie en ik vind het dan ook erg leuk om als raadslid een actieve bijdrage te leveren aan het sociaal domein op Goeree-Overflakkee.

Vacature: 

Houd de website van de ASDGO in de gaten. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden voor onze raad.

Nieuwsgierig of meer vragen? Neem contact op met de sollicitatiecommissie; Marjolein@asdgo.nl of bezoek de openbare vergadering.

De Adviesraad Sociaal Domein wenst u fijne feestdagen en 366 nieuwe dagen gevuld met warmte, liefde en licht.« Terug naar nieuws