Openbare vergadering ASDGO

Datum:25 juni 2024 20:00 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

Tijd: I.v.m. het EK voetbal begint de vergadering een half uur later! 20:00 uur

Aanwezig als gastspreker M. (Meis) Broeders-van Drunen, senior beleidsadviseur Maatschappelijke OntwikkelingenJ. (Joël) Eichler, Programmamanager 

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Gastsprekers:

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 14 mei 2024

6. Verslag DB d.d. 5 juni 2024

7. Verslag TO d.d. 10 juni 2024

8. Inkomende en uitgaande post

9. Werkbezoeken 2024

De nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur S. (Simone) van Heeren sluit ook aan om kennis te maken met zowel Kairos als de adviesraad.

10. Nieuwsbrief oktober 2024

11. Monitorings- en planningsdocument versie 10 juni 2024

12. Nieuws vanuit de werkgroepen


13. Rondvraag


14. Sluiting

 « Terug naar agenda