Openbare vergadering ASDGO

Datum:16 april 2024 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

Aanwezig als gastspreker:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Gastsprekers:

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 5 maart 2024

6. Verslag DB d.d. 27 maart 2024


7. Verslag TO d.d. 4 april 2024


8. Inkomende en uitgaande post


9. Werkbezoeken 2024


10. Nieuwsbrief


11. Monitorings- en planningsdocument versie 28 maart 2024


12. Voorschot op begroting ivm met verhoogde kosten


13. Nieuws vanuit de werkgroepen


14. Rondvraag


15. Sluiting« Terug naar agenda