Openbare vergadering ASDGO

Datum:05 maart 2024 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

1. Opening

2. Vaststelling agenda


3. Mededelingen


4. Gastsprekers:

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 6 februari 2024

6. Verslag DB d.d. 12 februari 2024

7. Verslag TO d.d. 21 februari 2024


8. Inkomende en uitgaande post


9. Werkbezoeken 2024


10. Kascommissie uit te voeren werkzaamheden

11. Huishoudelijk reglement

12. Nieuwsbrief


13. Monitorings- en planningsdocument versie 15 februari 2024


14. Regionaal Social Returnbeleid 2023-2027 (ter info)


15. Beantwoording vragen vanuit de adviesraad; Wijzigen Re-integratieverordening Participatiewet


16. Nieuws vanuit de werkgroepen


17. Rondvraag


18. Sluiting« Terug naar agenda