Openbare vergadering ASDGO

Datum:28 september 2021 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Inkomende post

- Gemeente: Nieuwsbrief team jeugd en gezin juni 2021, wijziging verordening Jeugdhulp en nieuwe beleidsregel gebruikelijke hulp Jeugd, reactie op advies beleidsregel gebruikelijke hulp jeugd, werkervaringsplaats, Startnotitie visie Sociaal Domein, Klankbordgroep sociaal domein, secretariaat functie, reactie op advies inzake startnotitie visie sociaal domein.

- Nieuwsbrieven: Koepel Adviesraden, Schulinck.

- Schulhulpmaatje: utnodiging bijeenkomst schuldhulpmaat Goeree-Overflakkee.

5. Uitgaande post

- Gemeente: Gevraagd advies wijziging WMO verordening 2020, Taken secretaris, Gevraagd avies startnotitie visie Sociaal Domein, Gevraagd advies wijziging verordening Jeugdhulp 2019, Gevraagd advies beleidsregel gebruikelijke hulp Jeugd, Werkervaringsplaats secretariaat.

- Adviesgroep vervoer: Advies concept Vervoersplan HWGO 2022.

- Adviesraad Hoekse Waard: advies vervoersplan.

- Webbeheerder: nieuwsbrief, adviezen, update agenda en notulen.

- Adviesraadsleden: ontwikkelingen bibliotheek/Diekhuus, gevraagde adviezen, nieuwsbrieven Koepel Adviesraden, Schulinck, notulen, Integrale aanpak Verslaving, verslag ASDGO 22 juni + besloten, concept beleidsnota integrale aanpak verslaving, uitnodiging bijeenkomsten.

6. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 22-06-2021

7. Verslag DB d.d. 07-09-2021


8. Verslag TO d.d. 15-0-2021


9. Monitorings- en planningsdocument


10. Werving secretaris


11. Verordening en reglement in relatie tot belangenverstrengeling.


12. Onderwerpen voor de klankbordgroep Sociaal Domein


13. Platform reizigersoverleg


14. Scholing


15. Indeling Adviesraad


16. Rondvraag


17. Sluiting

Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten, mee te denken en inbreng te hebben. Wanneer u digitaal wilt deelnemen, behoort dit tot de mogelijkheid. U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar info@asdgo.nl met uw naam en e-mailadres.« Terug naar agenda