Wethouder op bezoek bij Adviesraad.

Dinsdag 7 februari a.s. zal wethouder G. de Jong de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee (ASDGO) bezoeken. Een maal per jaar komt de wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Cultuur langs bij de Adviesraad om lopende zaken door te spreken en vragen die leven bij de leden van de adviesraad te bespreken. Het afgelopen jaar is er heel wat g... Lees dit artikel »

Inschrijven nieuwsbrief


Als u hier uw e-mail adres invult, dan wordt u op de hoogte gehouden over wat wij doen! U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.

Openbare vergadering ASDGO

28 maart 2017 · 19:30 uur

28 maart 2017 is de tweede openbare vergadering in 2017, zet deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt. Bekijk vergadering »

Over de Adviesraad

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De ASDGO behartig geen individuele belangen.


Lees meer »