Adviesraad Sociaal Domein legt jeugdzorg onder de loep

De adviesraad sociaal domein zet de maand oktober in het teken van evaluatie. Ze organiseert een tournee over het eiland om in gesprek te gaan met inwoners. Tijdens de openbare raadsvergadering op 11 oktober krijgen bezoekers een kijkje in de keuken van deze ontwikkelingen, zowel landelijk als op het eiland. Als eerste legt Tom van Yperen... Lees dit artikel »

Inschrijven nieuwsbrief


Als u hier uw e-mail adres invult, dan wordt u op de hoogte gehouden over wat wij doen! U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.

Uw Zorg onze Zorg

31 oktober 2016 · 19:00 uur

Hoe hebt u al die veranderingen in de zorg, thuiszorg, mantelzorg, dagopvang, jeugdzorg, participatie ervaren? Ineens minder huishoudelijke hulp, minder uren dagopvang, jeugdzorg die drastisch gewijzigd werd, een tegenprestatie leveren omdat u voor uw inkomen afhankelijk... Bekijk vergadering »

Over de Adviesraad

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De ASDGO behartig geen individuele belangen.


Lees meer »