Links

Algemeen

Aandacht voor iedereen - www.aandachtvooriedereen.nl
Bijstandwerktsamen - www.bijstandwerktsamen.nl
Centrum Indicatiestelling Zorg - www.ciz.nl
Chronisch zieken en Gehandicapten - https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap
Gemeente Goeree Overflakkee - www.goeree-overflakkee.nl
Kies Beter - www.kiesbeter.nl
Koepel WMO raden - www.koepelwmoraden.nl
Mee Nederland - www.mee.nl
Meerkosten - www.meerkosten.nl
Ministerie van VWS - www.minvws.nl/nieuwsberichten
Online Gids van Goeree-Overflakkee - www.oggo.nl
Patiënten in de eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg - www.npcf.nl
Per Saldo Vereniging voor budgethouders - www.pgb.nl
Platform gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee - www.toegankelijkflakkee.nl
Sport voor mensen met een beperking etc. - www.toegankelijkflakkee.nl
Zorgwijzer - www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Jeugd

BEST BUDDIES - www.bestbuddies.nl
De kinderombudsman - www.dekinderombudsman.nl
JSO Specifiek thema jeugd - www.jso.nl
Monitor Transitie Jeugd - www.monitortransitiejeugd.nl

Mantelzorg en ouderenbeleid

Beter oud Samen werken aan wonen, welzijn en zorg - www.beteroud.nl/ouderen
Zuster Jansen - Particuliere Thuiszorg - www.zusterjansen.nl/keukentafelgesprek

Participatie

Landelijk Platform GGz - www.platformggz.nl
Landelijke Clientenraad - www.landelijkeclientenraad.nl/Themas/Participatiewet
Movisie Vrijwillige inzet - www.movisie.nl/kennisdossiers/vrijwillige-inzet
Sociale zekerheid in Nederland - www.zorgwijzer.nl/faq/sociale-zekerheid
Zorgbelang Zuid-Holland - www.zorgbelang-zuidholland.nl

Verslavingszorg

Bouman GGZ - www.boumanggz.nl
Moedige moeders Goeree-Overflakkee - www.moedigemoedersgo.nl
Trimbos Instituut - www.trimbos.nl
Veldwerk Goeree-Overflakkee - www.ontmoeting.org/Goeree
Voorkom verslavingspreventie - www.voorkom.nl

Vrijwilligerswerk

GOvoorelkaar - www.govoorelkaar.nl
Movisie Participatie - www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering

Wonen en zorg

ANBO Dé belangenorganisatie voor senioren - www.anbo.nl
Centrum indicatiestelling zorg - www.ciz.nl
LOC Zeggenschap in zorg - www.loc.nl
PCOB Gemeenschappelijk actief - www.pcob.nl