Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid Werkgroep participatie, werk en inkomen Werkgroep verslavingszorg Werkgroep vrijwilligerswerk Werkgroep wonen en leefbaarheid

Werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid

Over mantelzorg en ouderenbeleid

Mantelzorg en ouderenbeleidZorgen voor je medemens is van alle tijden. Het woord mantelzorg is een vrij nieuw begrip.

Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon.

Onder ouderen worden alle inwoners van gemeente Goeree Overflakkee in de leeftijd vanaf 65 jaar gerekend.

Doelstelling werkgroep

De werkgroep zet zich in voor mantelzorgers en ouderen door het voorbereiden van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente op deze thema’s. Daarnaast is de werkgroep op de hoogte van landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg en ouderenbeleid via Landelijke organisaties zoals Mezzo en Zorgbelang en levert op deze thema’s input aan de adviesraad sociaal domein.

Actiepunten voor 2017

De werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid:

Begroting: spreker over maatwerk in het sociale domein en of knelpunten in de zorg. €300

Leden werkgroep 

Marjo van Maurik en Cor Hameeteman.