Gezocht (onafhankelijk) voorzitter voor de Adviesraad

De adviesraad sociaal domein Goeree-Overflakkee (ASDGO; hierna adviesraad) heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over alle zaken die van belang zijn voor inwoners zoals beschreven in wet- en regelgeving in het sociaal domein (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening (Wsw)). De adviesraad heeft met ingang van 1 augustus 2022 ruimte voor een:

(Onafhankelijk) voorzitter (gemiddelde inzet bedraagt ongeveer 8 uur per week) 

Je bent in staat samen met de leden van de adviesraad inhoud te geven aan het functioneren van de raad. Zo weet jij een goede sfeer te bewaren, structuur te geven aan de vergaderingen en ben je in staat om samen met de raad tot democratische besluitvorming te komen. Je onderhoudt contacten met de gemeente en met andere organisaties die betrokken zijn bij de invulling van het sociaal domein. Een groot netwerk (ook buiten Goeree-Overflakkee) is hierbij een pré.

Ervaringen van de voorzitter 

‘De rode draad bij alles wat ik doe is het in het oog houden van de sociale context. Dat zorgt voor cohesie en het voortbestaan van de adviesraad.

Afgelopen week heb ik met de secretaris gezamenlijk een act voorbereid die we als presentatie van de adviesraad hebben opgevoerd tijdens het jaarlijkse overleg met de klankbordgroep sociaal domein van de gemeenteraad.

Ook de vergadering van de Regionale Adviesraad Sociaal Domein (RASD; hierna regionale adviesraad) voorbereid. Van belang omdat we dit keer als sollicitatiecommissie van de regionale adviesraad een sollicitant hebben gesproken voor de functie van voorzitter en we waren heel enthousiast over de kandidaat. In de avond onze keus voor de kandidaat verdedigd voor de overige leden van de regionale adviesraad en gesproken over de nog te ontwerpen website.’.

Wat vragen wij?

Als onafhankelijk voorzitter ben je de vertegenwoordiger, en daarmee het eerste aanspreekpunt en het gezicht van de adviesraad. Ben jij maatschappelijk betrokken, heb je kennis van de lokale situatie en de politieke verhoudingen en heb je inzicht in de beleidsterreinen van het sociaal domein? Beschik jij over goede contactuele eigenschappen, natuurlijk leiderschap en heb je een kritische en onafhankelijke instelling? Dan zoeken wij jou!

Aanvullende voorwaarden:

Wat bieden wij

De voorzitter van de adviesraad ontvangt voor deze werkzaamheden een aanwezigheids- en onkostenvergoeding, gebaseerd op de maximale vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie  

Wil je meer informatie en/of van gedachten wisselen over de inhoud van deze functie?

Voor inhoudelijke informatie over de vacature kunt u terecht bij de huidige voorzitter, de heer C.J. Hameeteman, via telefoonnummer 06 – 51 43 58 45 of per e-mail: voorzitter@asdgo.nl.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure en de gemeentelijke verordening kunt u terecht bij de gemeentelijk accounthouder van de adviesraad, de heer H.P. Godrie, via telefoonnummer 06 – 15 89 96 23 of per email: e.godrie@goeree-overflakkee.nl.

Solliciteren   

Spreekt deze functie je aan en voldoet je profiel aan de eisen? Dan zoeken wij jou en nodigen wij je van harte uit om te reageren! Je kunt tot en met 17 januari 2022 je belangstelling kenbaar maken. Dat kan door je schriftelijke motivatie, in combinatie met een actueel curriculum vitae te mailen naar de secretaris van de adviesraad sociaal domein Goeree-Overflakkee, mevrouw G. Karssies-van Houwelingen, secretaris@asdgo.nl , onder vermelding van vacature voorzitter adviesraad. Gesprekken zijn gepland op 2 februari 2022.

Gelet op de bijzondere periode die wij nu als samenleving doormaken, heeft dit ook impact op de wijze waarop wij werving en selectie invulling geven. Bij voorkeur voeren wij de gesprekken op ons kantoor in een ruimte waarbij de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat er zich mogelijkheden voordoen, waarbij dit niet de voorkeur heeft. Mocht het voeren van een gesprek op ons kantoor op bezwaren stuiten, is het uiteraard ook mogelijk om via videobellen gesprekken te voeren. « Terug naar nieuws