Nieuwsbrief Adviesraad Januari 2021

Een nieuw jaar is begonnen, een jaar dat we begonnen zijn in het besef dat er veel uitdagingen zullen komen op het gebied van het Sociaal Domein. We hopen ons er weer met veel energie voor in te zetten.

Vergadering

Onze eerste vergadering van dit jaar is op 2 februari vanaf 19:30. Vanwege de lockdown zal dit een digitale vergadering zijn.  Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten, mee te denken en inbreng te hebben. U kunt u aanmelden voor de digitale vergadering door een mail te sturen naar info@asdgo.nl met uw naam en e-mailadres.

Spreker

Onze gastspreker voor deze avond is Maria Vroegindeweij. Zij zal een lezing geven over haar boek

 "Zuster, wat zie jij er raar uit!"

Sinds 1998 ben ik, Maria Vroegindeweij, 45 jaar en moeder van vijf kinderen,  werkzaam in de ouderenzorg op Flakkee, binnen de organisatie CuraMare. Een organisatie waar ik al veel jaren met plezier en passie m’n werk mag doen in de ouderenzorg. 

Toen er in maart 2020 corona uitbrak op onze woongroep binnen Nieuw Rijsenburgh kwam ik al snel tot de conclusie dat dit wel eens heel heftig zou kunnen gaan worden. En dat werd het ook. Vier maanden lang hebben we bewoners intensief verzorgd in beschermende pakken, spatbrillen, mondkapjes en handschoenen aan, waarbij vijf ouderen overleden ten gevolge van dit virus. Vanaf de eerste week ben ik een dagboek gaan bijhouden waar ik achteraf geen spijt van heb gekregen. Al die heftige, mooie, ontroerende gebeurtenissen met alle emoties die erbij kwamen kijken kon ik kwijt omdat ik er woorden aan gaf. Het werden steeds meer pagina’s. Op advies van anderen die stukjes uit mijn dagboek hadden gelezen heb ik het dagboek, na ontelbaar veel uren achter m’n laptop, kunnen uitgeven als een boek ‘Zuster, wat zij jíj er raar uit’. Het boek roept veel herkenning op bij de lezers. De één na de ander geeft aan dat dit boek echt de moeite waard is om te lezen omdat het o.a. veel herkenning oproept. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die Covid-19 heeft gehad of nog heeft. Hoe mooi is het wanneer je als auteur terug krijgt dat het mensen helpt bij de verwerking van deze rauwe periode. En hoe waardevol is het wanneer je dan uitgenodigd wordt om een lezing te geven over dit boek wat hopelijk straks een stukje geschiedenis zal zijn die we ver achter ons kunnen laten. Meer lezen? www.pgcoronazuster.com

Nieuw lid

In de afgelopen periode heeft mevrouw Wolfenbuttel gesolliciteerd naar een openstaande vacature. We zijn blij haar te kunnen voordragen voor benoeming. In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor:

‘Mijn naam is Petra Wolffenbuttel, geboren in 1961 en getogen in Rotterdam Kralingen, ik ben getrouwd met Peter- Jan en  moeder van een zoon en een dochter. Op mijn 23e verhuisden wij naar Capelle aan den IJssel waar wij lange tijd met veel plezier hebben gewoond, maar het bloed kruipt waar  het niet gaan kan. Als 'buitenmensen' bleven wij verlangen naar meer groen, rust en weidsheid.

Inmiddels waren onze kinderen de deur uit en het grote zoeken naar een andere stek in het groen werd hervat. Uiteindelijk heeft het ons in maart 2020 naar dit mooie eiland met haar gemoedelijke bewoners geleid. Wij wonen nu net buiten Middelharnis.

Ik had me voorgenomen om, nadat het klussen in onze nieuwe woning zo goed als klaar was, mezelf te oriënteren op vrijwilligerswerk op het eiland. Het verrichten van vrijwilligerswerk leek mij een goede manier om het eiland en haar bewoners beter te leren kennen, maar vooral ook om mijn steentje bij te dragen aan de samenleving, zo kwam ik bij de Adviesraad Sociaal Domein terecht.

Ik ben werkzaam in het sociaal domein met als specialisatie: ouderen, mantelzorg, vrijwilligersmanagement en de wmo en bedacht dat ik mijn opgedane kennis en ervaring kan inzetten voor de Adviesraad, daarnaast ben ik opgeleid academisch coach en rouwbegeleider.

Ik hoop dat mijn kennis van toegevoegde waarde is voor de Adviesraad en dus voor het welbevinden van de eilanders. Mijn belangrijkste aandachtspunten zijn een duidelijke, praktische uitvoering van de  WMO, geen kastje naar de muur verhaal en het welbevinden van burgers in het algemeen wat bevorderd kan worden wanneer de verschillende domeinen integraal met elkaar samenwerken.’

Er is nóg een openstaande vacature voor de functie van de secretaris. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd contact op te nemen per mail via secretaris@asdgo.nl

Jaarplan en jaarverslag

In de afgelopen periode stelden we de het jaarverslag over 2020 vast. Na goedkeuring publiceren we deze op de site. Ook schreven we het jaarplan voor 2021. Deze is inmiddels gepubliceerd op onze website, https://asdgo.nl/over-ons/jaarplan. U leest in het jaarplan onder meer welke adviezen we verwachten te geven, welke speerpunten we zelf gekozen hebben en welke sprekers we uit willen nodigen. 

Adviezen

De Adviesraad is gevraagd om advies te leveren op twee regionale visies. We zijn gevraagd om mee te denken over het inkoopbeleid voor beschermd wonen. Daarnaast zijn we gevraagd te adviseren over de regiovisie jeugdhulp regio Rijnmond, getiteld Nabij en Passend. Hiermee wordt een gezamenlijke visie vastgesteld vanuit waar jeugdhulp lokaal wordt geregeld en indien nodig, regionaal. Dit document en gevraagd advies is een vervolg op de informatieve bijeenkomst waarover we al berichtten in de vorige nieuwsbrief. 

Covid-19

Covid-19 heeft veel dingen veranderd, juist ook op het gebied van het sociaal domein. Zo is manier waarop we werken, maar ook de manier waarop zorg en begeleiding geboden kan worden vaak anders dan voor het ‘coronatijdperk’. Als Adviesraad monitoren we hoe de gemeente omgaat met deze omstandigheden. Als u hierover een mening heeft, of tips en tops wilt doorgeven, horen wij deze graag via de mail (info@asdgo.nl). Dat geldt overigens natuurlijk voor alle onderwerpen die het Sociaal Domein aangaan.

Respijthuis

Op 3 december 2020 is het Plan van Aanpak en Eisen, opgesteld door de werkgroep, door voorzitter Ilze Timmers gepresenteerd aan de raad tijdens de dialoogavond. De PowerPointpresentatie droeg de titel ‘Van Respijtzorg naar Respijthuis’. Alle raadsleden hadden van tevoren dit plan toegestuurd gekregen. Het was een zeer informatieve presentatie met veel achtergrondinformatie. 

De conclusie luidt: “Op Goeree-Overflakkee is behoefte aan een verbeterde invulling van respijtzorg. Een respijthuis zal deze behoefte (gedeeltelijk) invullen.

De randvoorwaarden daarbij zijn:

Het plan van aanpak riep natuurlijk de nodige vragen op bij de raadsleden en er werden ook kritische kanttekeningen geplaatst, waar zowel de werkgroep als de gemeente mee aan de slag moeten. De Adviesraad wordt in een later stadium erbij betrokken om advies te geven.

RASD

Na een heel lang voortraject is begin december ook de discussie over de verordening van de Regionale Adviesraad Sociaal Domein afgerond. Alle voors en tegens leverden steeds weer discussie op tussen de verschillende deelnemende adviesraden. Ieder bekeek dit natuurlijk vanuit de eigen context, maar tenslotte lag daar een door ieder geaccepteerde verordening. Een verordening aan de hand waarvan we in het nieuwe jaar zouden kunnen adviseren. De werkgroep OGGZ+ (alle wethouders + bijbehorende ambtenaren van Goeree-Overflakkee, Voorne en Putten en de Hoekse Waard) reageerden enthousiast over de inzet van alle Adviesraden. Helaas kwam in dezelfde week de ambtenaar die namens de gemeente Nissewaard dit proces begeleidt met de mededeling dat het bij nader inzien juridisch zo niet kon. Ze schrijft:

‘Dit betekent niet dat het werk wat we in de verordeningstekst gestopt hebben, voor niets is geweest. De tekst van de verordening geeft weer hoe wij gezamenlijk het functioneren van de Regionale Adviesraad Centrumtaken zien en blijft het kader waarbinnen deze zal functioneren. Alleen de vorm waarin we dit gieten, bijvoorbeeld een regeling of een besluit, zal anders zijn.’

Jammer van alle tijd en energie die alle partijen hierin gestoken hebben. Het wordt dus even zoeken naar een regeling die wel toegestaan is.« Terug naar nieuws