Nieuwsbrief Adviesraad december 2020

Openbare vergadering

Vanwege de maatregelen omtrent het Corona-virus zal er digitaal vergaderd worden op dinsdag 8 december 2020 om 19.30 uur.

U bent van harte welkom om digitaal aan te sluiten, u kunt uw aanmelden voor de online vergadering door een mail te sturen naar info@asdgo.nl.

Gastspreker

Onze gastsprekers deze avond zijn:

Mevrouw Shekary, Medisch lid Raad van Bestuur Curamare. 

Deze avond zullen wij kennismaken met mevrouw Shekary. Zij zal vertellen over de werkwijze, de visie van Curamare voor de komende 3 jaar en wat Curamare voor de burgers op Goeree-Overflakkee kan betekenen. 

Paulina.nu.

Om de zorg anders te organiseren en toekomstbestendig te maken is samenwerking vereist. Paulina.nu is een platform dat verbindt, inspireert en ondersteunt. 

Mevrouw Timmers verzorgt een presentatie, waarin wij meegenomen worden met de activiteiten van het afgelopen jaar, welke projecten een succes waren en welke de aandacht behoeven. En daarnaast wordt er ingegaan op de grote en kleine projecten voor 2021. 

Adviezen

De Adviesraad heeft advies gegeven over de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 2021. De Adviesraad heeft reactie ontvangen op het advies Conceptnota verslavingspreventie. Het advies en de reactie op het advies, kunt u hier terugvinden.

De Wet inburgering stond gepland om per 1 juli 2021 in te laten gaan. De gemeente is er wel klaar voor, maar het kabinet heeft ondertussen besloten de wet pas op 1 januari 2022 te laten ingaan. De gemeente zal gaan kijken of de werkwijze al wel ingevoerd kan gaan worden. In samenwerking met Vluchtelingenwerk, gaat er onderzocht worden, wat er wel vormgegeven kan worden in de uitvoering. 

Wijzigingen in het beleid rondom het Kindpakket zijn aan de Adviesraad voorgelegd. De wijzigingen zijn positief te noemen. Enkele opmerkingen zullen verwerkt worden in een advies naar de gemeente. 

Nieuw lid

De Adviesraad verwelkomt een nieuw lid, te weten Daan Moerkerk. Hij stelt zich graag aan jullie voor. 

Mijn naam is Daan Moerkerk. Geboren in 1973, getrouwd met Bartha Moerkerk-de Bakker. Samen hebben we 3 jongens. Ik ben zelf van jongs af aan opgegroeid in Ouddorp en wij wonen  er als gezin nog steeds met veel plezier.     

Vanaf 1996 ben ik werkzaam als adviseur bij adviesgroep De Vogel in Ouddorp en Middelharnis. Mijn hobby’s bestaan uit voetballen en tennis. Ik speel zelf nog actief mee in het veteranenteam bij WFB. Bij deze club ben ik ook regelmatig actief geweest in diverse vrijwilligers-en bestuursfuncties. 

Ik woon, werk en sport dus op het eiland, waardoor ik mij automatisch betrokken voel met Goeree-Overflakkee. In mijn functie, als adviseur zorg en inkomen,  ben ik in mijn dagelijkse werk veel bezig met de vitaliteit en de gezondheid van mensen. De werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport past hier mooi bij. Het lijkt mij dan ook erg leuk en leerzaam om,  samen met de leden van de werkgroep en de overige leden van de adviesraad, in gesprek te gaan met de (sport)verenigingen, dorpsraden en de beleidsbepalende ambtenaren, met als doel: Een Gezonde, Sociale en Vitale regio.

Afscheid

Helaas moet de Adviesraad afscheid nemen van één zeer trouw en actief raadslid: Marja van Maurik- de Munck.

Marja van Maurik – de Munck heeft haar eerste termijn afgerond en stond dus voor de keus om nog een termijn te ambiëren of niet. De Adviesraad vindt het heel erg jammer dat ze na alle opties te hebben overwogen, helaas heeft moeten kiezen voor geen nieuwe termijn.

Vanaf januari 2017 heeft zij zich ingezet in de werkgroep Jeugd en daarnaast vanaf 2018 alle nieuwsbrieven verzorgd. We zullen dus allemaal niet alleen haar actieve inzet missen, maar ook haar deskundigheid en adviezen op diverse terreinen. We danken Marja voor dit alles en zeker ook voor haar collegialiteit.

Regiovisie 

De werkgroep Jeugd heeft deelgenomen aan een digitale bijeenkomst over de gemeenschappelijke regeling Rotterdam Rijnmond. Deze regiovisie is een exercitie om de visie van de inkoop van jeugdhulp beter te borgen. Het gaat dan om de vraag wat er lokaal en regionaal aan hulp ingekocht kan worden. Het document is nog in een conceptfase en zal naar aanleiding van de bijeenkomst worden aangepast. 

De regiovisie zal ter advies aan de Adviesraad worden aangeboden. Aangezien het een regionale visie betreft waar 15 gemeenten mee zullen gaan werken, zal niet alleen ons advies meegenomen worden. 

Toekomstbestendige zorg

Paulina.nu heeft op 1 december een webinar over toekomstbestendige zorg georganiseerd met als titel ‘Zoals het klokje thuis tikt’. Zonder zorg(en) een langer leven thuis voor ouderen.  

De gehele uitzending kunt u hier terugkijken. 

Het is mogelijk het rapport ‘Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee’ op te vragen via Paulina.nu. Dit rapport is een belangrijke stap in het komen tot een concrete uitvoeringsagenda voor een toekomstbestendige leefomgeving voor de ouderen op het eiland. 

Eenzaamheid

Marjan Slob en Andries Baart zoeken de diepgang op over eenzaamheid. Wat is eenzaamheid eigenlijk en wat zou je kunnen doen tegen eenzaamheid? Hierover willen zij een pittig gesprek voeren om eens kritisch stil te staan bij eenzaamheid. 

Hiervoor is een gratis webinar georganiseerd. De webinar vindt plaats op 3 december 2020 van 14.00 – 15.30 uur. 

Verder informatie is te vinden op de website. U kunt zich hier aanmelden voor de webinar. 

Respijthuis

Het rapport Companen is vorige week afgerond. Donderdag 3 december a.s. presenteert de Werkgroep Respijthuis het plan van aanpak en eisen aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee tijdens de dialoogavond. Helaas moet ook dit digitaal plaatsvinden en is dat alleen te beluisteren via de website van de gemeente.

Als alles volgens plan verloopt zal het donderdag gepresenteerde advies in januari 2021 in de beslissende fase van de gemeenteraad komen.

RASD

Ook de verordening voor de Regionale Adviesraad bevindt zich in een eindfase. Het was een langdurig proces om daar te komen. De Adviesraad Goeree-Overflakkee was de eerste die een positief advies uitbracht. Als alles volgens plan verloopt zullen deze week ook de andere adviesraden advies uitgebracht hebben en kan de verordening misschien in januari 2022 in werking treden.« Terug naar nieuws