Nieuwsbrief Adviesraad maart 2020

Openbare vergadering

Vanwege de maatregelen omtrent het Corona-virus zal de vergadering op dinsdag 24 maart 2020 niet doorgaan. 

Als Adviesraad zullen wij veel contact telefonisch en via e-mail hebben om ervoor te zorgen dat de processen door kunnen blijven lopen. De eerstvolgende openbare vergadering staat gepland op 12 mei 2020. 

Adviezen

De Adviesraad heeft in februari een advies uitgebracht ten aanzien van het Onderzoeksrapport Jeugdparticipatie en de Concept beleidsnota Maatschappelijke participatie. 
Deze adviezen kunt u hier terug vinden.

In februari is een Startnotitie Jeugdbeleid aan de Adviesraad gezonden om te voorzien van een advies. De werkgroep jeugd heeft hierover contact met de betreffende beleidsambtenaar en zal zorgdragen voor een advies namens de Adviesraad. 

Nieuwe leden

De Adviesraad is op zoek naar twee nieuwe leden. 

Wat houdt een lidmaatschap van de Adviesraad in?

Wat bieden wij?

Meer informatie en solliciteren?

Een uitgebreide profielschets kunt u hier vinden!

Voor vragen kun je contact opnemen met Marjolein Erwich, tel. 06-47037618 of Betsy Biemond, tel. 06-46342337.

Enthousiast? 

Stuur je motivatiebrief en CV per mail naar info@asdgo.nl of per post naar Secretariaat Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee, t.a.v. sollicitatiecommissie, Postbus 338, 3240 AH Middelharnis.« Terug naar nieuws