Nieuwsbrief Adviesraad januari 2020

Openbare vergadering

Op dinsdag 4 februari 2020 vindt om 19.30 uur een openbare vergadering plaats van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee (ASDGO). 

Gastspreker ASDGO

Gerben van Asperen komt een presentatie geven over Schuldhulpmaatje:

Samen lukt ’t

Bijna 1 op de 6 huishoudens heeft schulden. Daar praten mensen niet graag over. Op Goeree-Overflakkee is dat helaas niet anders. Uit cijfers blijkt dat gezinnen te kampen hebben met ernstige financiële problemen.

Oorzaken

De reden om in de schulden te raken kunnen diverse oorzaken hebben. Als je op een gegeven moment geen goed beeld meer hebt over je schulden of brieven niet meer durft te openen, dan kun je er dieper inzakken. Beter is het om aan de bel te trekken.

Gevolgen

Schulden kunnen naast de financiële kant ook veel andere gevolgen hebben. Sociaal isolement, depressie, echtscheidingen, ziekteverzuim, eerder geneigd om fraude te plegen, tot zelfs aan zelfmoord toe. Dat willen we natuurlijk allemaal graag voorkomen.

Samen lukt ‘t.

Er zijn nu 20 gecertificeerde maatjes actief. Ons motto is: Samen lukt het.
En we doen er alles aan om dit waar te maken”.

Adviezen

De Adviesraad heeft in december een advies uitgebracht ten aanzien van de startnotitie voor het overkoepelend beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Inmiddels heeft de gemeente op dit advies gereageerd. De reactie van de gemeente kunt u hier lezen..

Voor de kerstvakantie heeft de gemeente een onderzoeksrapport gedeeld met de Adviesraad over jeugdparticipatie. Dit onderzoek komt voort uit het ongevraagde advies voor het instellen van een kinderraad in 2017 en een motie in juli 2019 door de gemeenteraad. 

Daarnaast vraagt de gemeente advies over het concept beleidsplan maatschappelijke participatie.

Op 17 januari zijn enkele leden verder geïnformeerd over voorgenoemde documenten. Op 4 februari zullen het onderzoeksrapport jeugdparticipatie en het concept beleidsplan maatschappelijke participatie besproken worden als agendapunt.

Nieuws over leden

Afscheid van Marjo van Maurik-de Graaff

Marjo van Maurik-de Graaff heeft met ingang van 1 januari afscheid genomen van de Adviesraad. 9 jaar is ze actief lid geweest en het laatste jaar was ze ook penningmeester. Al die jaren was ze een bron van informatie over wat zich afspeelde op ons eiland op de diverse terreinen van de maatschappij, omdat ze daarvan goed op de hoogte was. Als informatiebron en als persoon zullen we haar positief-kritische insteek in het DB, in het TO en in de vergadering van de Adviesraad zeker missen. Daarbij danken we haar voor haar inzet al die jaren.

Haar taak als penningmeester wordt overgenomen door Greet Karssies-van Houwelingen.

Nieuwe leden

De Adviesraad is op zoek naar twee nieuwe leden. 

Wat houdt een lidmaatschap van de Adviesraad in?

Wat bieden wij?

Meer informatie en solliciteren?

De vacature en een uitgebreide profielschets kunt u vinden op onze website.

Voor vragen kun je contact opnemen met Marjolein Erwich, tel. 06-47037618 of Betsy Biemond, tel. 06-46342337.

Enthousiast? 

Stuur vóór 3 maart 2020 je motivatiebrief en CV per mail naar info@asdgo.nl of per post naar Secretariaat Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee, t.a.v. sollicitatiecommissie, Postbus 338, 3240 AH Middelharnis.

Wij verwelkomen u graag tijdens onze vergadering op 4 februari 2020 om 19.30 uur in het Rondeel te Middelharnis.« Terug naar nieuws