Uitkomsten enquete Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Van GOed naar GO-beter

Op 4 december 2019 is er een presentatieavond voor de gemeenteraad georganiseerd. Naast een presentatie over het samenwerken op het gebied van afval, zal de Adviesraad de bevindingen van de enquête presenteren.

Het uiteindelijke verslag zal worden overhandigd aan de gemeenteraad.

Dit verslag en de opmerkingen die uit de enquête naar voren kwamen zijn nu terug te vinden op de onze website, onderstaand kunt u de uitkomsten downloaden.

Uitkomsten enquête Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee « Terug naar nieuws