Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee

Gastspreker van de raad: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee (SWV GO) bestaat uit Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs en Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs. Alle schoolbesturen (primair en voortgezet onderwijs) op Goeree-Overflakkee zijn verplicht aangesloten bij SWV GO.  

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

In het samenwerkingsverband worden de afspraken over passend onderwijs vastgelegd. Tevens wordt door het samenwerkingsverband de ondersteuningsmiddelen verdeeld, advies gegeven over ondersteuningsbehoeften van leerlingen en beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs.

SWV GO is samen met de gemeente Goeree-Overflakkee actief bezig met het verbeteren van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.« Terug naar nieuws