Nieuws mei 2019

Openbare vergadering

Op dinsdag 14 mei 2019 vindt om 19.30 uur een openbare vergadering plaats van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. 

Gastspreker ASDGO

De gastspreker tijdens de vergadering is mevrouw de Frel, bewindvoerder Zekere Zaak. 

Schulden en dan? Zelf je administratie niet meer kunnen doen?

Als dit de vragen zijn waar jij mee te maken hebt voor jezelf of voor je klant dan is het interessant om te kijken of de volgende middelen kunnen  helpen.

Ondersteuning bij je geldzaken

Ondersteuning kan op verschillende manieren, een lichte maatregel zoals budgetcoaching of een zwaarder middel zoals bewindvoering. Het verschil wordt tijdens de presentatie uitgelegd.

Schulden

Als je schulden hebt dan is dat vaak iets waarover je niet praat. Want het lukt je wel om dit weer op te lossen of het komt straks allemaal wel goed als ik straks weer een baan heb.

Toch blijkt dat eerder hulp vragen van groot belang is omdat kleine schulden vaak resulteren in een grote schuld waar je zonder hulp niet uitkomt.

We praten er ook niet graag over, het is namelijk niet zo leuk om je schulden met andere te bespreken. Het bespreken met je huisarts bijvoorbeeld of iemand van de gemeente zal opluchting geven want er is hulp. Veel mensen hebben schulden (in meer of mindere mate) en er zijn genoeg instanties die kunnen helpen.

Schuldhulpverlening

Als u zich heeft gemeld bij bijvoorbeeld de gemeente met uw schulden zullen zij u gaan helpen. Een aantal gesprekken zullen plaatsvinden en daarna wordt geprobeerd om een regeling te treffen met de schuldeisers.

Hiertoe bestaan verschillende mogelijkheden. Deze worden tijdens de presentatie op 14 mei besproken.

Graag Tot Dan!

Team 

ZekereZaak

Adviezen

De gemeente heeft de afstemmingsverordening voor de Participatiewet, IOAW, IOAS gewijzigd en voorgelegd aan de Adviesraad. Vanuit de Adviesraad zijn geen verdere opmerkingen en stemt in met de aangebrachte wijzigingen. 

De afgelopen jaren heeft de Samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein (TSD) de jeugdhulpverlening vanuit gemeente Goeree-Overflakkee gemonitord. Deze monitoring is ingezet naar aanleiding van een calamiteit, waarna is geconstateerd dat de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Goeree-Overflakkee onvoldoende effect had en verbeterd moest worden. Deze monitoring is recentelijk afgerond. De Adviesraad heeft gevraagd om een afsluitende rapportage van de (TSD). Naar aanleiding van deze brief heeft de gemeente aangegeven dat er geen afsluitende rapportage is opgesteld. 

De gemeente heeft de Adviesraad gevraagd advies te geven over de Verordening maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2019. Dit advies zal na aankomende vergadering verstuurd worden. 

De uitgebrachte brieven en adviezen, en sinds kort ook de reactie op deze adviezen, zijn hier terug te vinden.

Nieuwe leden

In de laatste nieuwsbrief heeft het nieuwe lid dhr. J. Waterman zich geïntroduceerd. In deze nieuwsbrief stelt dhr. E. van Gilst zich voor. Na de laatste vergadering zijn wederom 2 nieuwe leden aan de adviesraad toegevoegd, te weten: mw. M. Erwich en mw. T. Wielaard. Zij stellen zich ook aan u voor. 

Edward van Gilst

Na een aantal vergaderingen te hebben bijgewoond in 2018, ben ik in januari 2019 gemotiveerd van start gegaan als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Met plezier zet ik me in voor de samenleving op het eiland waar ik sinds 1998 woon. De werkgroep waarvan ik deel uit maak is sociale vitaliteit en sport.

Aan het eind van 1968 ben ik op de wereld gekomen in Hasselt en ik ben opgegroeid in de Alblasserwaard. Sinds 1989 ben ik werkzaam in de financiële dienstverlening en ik heb een   bedrijfskundige achtergrond. Bij mijn werkgever ben ik sinds 2012 actief in de medezeggenschap en naast mijn werk ben ik voorzitter van een regionale branche-vereniging. Bij de Juridische documenten en beleidsnotities die wij in de raad behandelen zal ik vooral letten op realisme, ambities en juridische kaders.

Marjolein Erwich

Mijn naam is Marjolein Erwich, in 1972 geboren en getogen in Geervliet, een klein dorpje op Voorne Putten. Met mijn gezin woon ik sinds een aantal jaar met veel plezier in Dirksland. 

Van oorsprong ben ik Z-verpleegkundige, in 1992 ben ik mijn opleiding gestart bij Hernesseroord (nu Zuidwester), sindsdien ben ik werkzaam in diverse functies binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Momenteel ben ik werkzaam bij Woonboerderij Westenrijck op Voorne Putten. 

Met deze ervaringen en mijn positief kritische kijk op ‘t leven wil ik me met veel enthousiasme de komende jaren inzetten voor de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

Therese Wielaard

Mijn naam is Therese Wielaard, 49 jaar, getrouwd moeder van 2 kids ( 17 en 13 jaar). Ben 22 jaar werkzaam geweest  in de verstandelijk gehandicapten zorg, maar helaas wegens gezondheidsklachten afgekeurd. Dit heeft er mede aan bijgedragen om mij beschikbaar te stellen voor de raad zodat ik mijn expertise en ervaringen hier kan gebruiken. 

Mijn voorkeur gaat uit om me te verdiepen in de WMO en alles wat daar mee te maken heeft. Ik weet uit ervaring hoe het is om tegen van alles aan te lopen als je lichamelijk en of geestelijk een beperking hebt. Zowel op sociaal gebied, in de gezondheidszorg en op scholen.

Verder doe ik meer vrijwilligerswerk zoals hulpverlener bij het rode kruis, jeugd en mensen met een beperking begeleiden in de dartsport, en zit ik op een zangvereniging. 

Ook ben ik voor 3 uurtjes werkzaam op een lagere school als onderwijs assistent en begeleid daar een kindje met een taal/leerachterstand. 

Website/Facebook

De website is aangepast naar de nieuwe werkgroepen. U vindt hier meer informatie over de doelstellingen van de verschillende werkgroepen. En zoals eerder is vermeld staan tevens de reacties op de adviezen op de website. 

Wist u dat er ook een Facebookpagina bestaat van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee? Wij nodigen u uit deze pagina te liken. 

Enquête

In de nieuwsbrief bent u meegenomen in de ontwikkeling omtrent de enquête. Het streven is om de enquête in de tweede helft van mei uit te zetten. Informatie over het invullen van de enquête zal op verschillende manieren gedeeld worden. Wij willen u vragen om deze informatie te delen binnen uw netwerk, zodat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee de enquête in zullen vullen. 

Wij verwelkomen u graag tijdens onze vergadering op 14 mei 2019 om 19.30 uur in het Rondeel te Middelharnis. « Terug naar nieuws