Nieuws maart 2019

Openbare vergadering

Op dinsdag 26 maart 2019 vindt om 19.30 uur een openbare vergadering plaats van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. 

Gastspreker ASDGO

Onze gastspreker is ons eigen lid mevrouw Conny van den Boogert, werkzaam bij CuraMare als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

Mevrouw van den Boogert presenteert het verbeterplan, vanuit de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

Het verbeterplan gaat over GVP en mantelzorg gesprekken, dit alles staat in de verbinding met de wondere wereld van dementie.

Adviezen

Vanuit de gemeente is advies gevraagd aan de Adviesraad betreffende de nota verslavingspreventie. De sprekers van de afgelopen vergadering sloten goed aan bij dit onderwerp. Op deze manier konden (ervarings)deskundigen meedenken over de nota verslavingspreventie en kon de input van hen meegenomen worden in het advies aan het College van B&W. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid advies dat is terug te vinden op: https://asdgo.nl/activiteiten/adviezen.

Ik wil u de volgende opmerking niet onthouden. Een ervaringsdeskundige was aan het woord. Hij stelt dat preventie leuk en aardig is, maar dat het probleem bij de oorzaak aangepakt moet worden. Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen jongeren die bewust gebruiken en jongeren die onbewust een beetje meelopen. Zolang deze groep blijft samenkomen, is er geen overzicht en geen controle en blijven de problemen bestaan.

Jaarverslag 2018 / jaarplan 2019

Het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2019 zijn op enkele punten aangepast en zullen nogmaals aan de orde komen in de vergadering. De documenten zullen op de website terug te vinden zijn onder: https://asdgo.nl/activiteiten/verslagen

Nieuwe leden

Sinds 1 januari 2019 zijn de nieuwe leden dhr. J. Waterman en dhr. E. van Gilst toegevoegd aan de Adviesraad. In deze nieuwsbrief stelt dhr. J. Waterman zich aan u voor:

Geboren in Vlissingen op 5 mei 1972. Ruim 25 jaar gewoond in het prachtige Zeeland dat veel overeenkomsten heeft met Goeree Overflakkee. Daarna bijna 20 jaar gewoond in Breda en nu sinds 2016 woonachtig samen met vriendin en twee zorgkinderen en 2 poezen in Sommelsdijk. Door mijn werkzaamheden bij de Sociale Verzekeringsbank heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in niet alleen de AOW en Anw zowel nationaal alsmede internationaal maar ook vanaf 2006 met de Participatiewet toen nog Wet Werk en Bijstand geheten.

Nu ik gestopt ben bij de ouderraad van SBO het Kompas in Middelharnis lijkt het mij een mooi moment om deze kennis en ervaring in te zetten voor de burgers van Goeree Overflakkee door zitting te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein GO. Ik hoop dan ook dat u mij zult weten te vinden om zodoende goede en bruikbare adviezen te kunnen schrijven.

Daarnaast heeft natuur en cultuur ook mijn interesse dus ben ik in mijn spaarzame vrije tijd daar veel mee bezig. Ik hoop u derhalve graag te mogen zien tijdens één van onze talrijke openbare vergaderingen in het Rondeel te Middelharnis.

Vloggers gezocht

Ter onderbouwing voor de enquête die dit jaar wordt uitgezet is de Adviesraad op zoek naar vloggers om onderwerpen uit het sociaal domein door middel van een vlog onder de aandacht te brengen. Inmiddels heeft één vlogger zich gemeld en zij gaat aan de slag om een aantal onderwerpen uit het sociaal domein te belichten. 

We zijn nog wel op zoek naar meer vloggers. Wilt u de straat op om het sociaal domein meer aandacht te geven? Geef u dan nu op door te mailen naar secretaris@asdgo.nl of voorzitter@asdgo.nl.

Enquête

In mei 2019 zal de enquête worden uitgezet onder de bewoners van Goeree-Overflakkee. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en een communicatieplan opgesteld. We hopen zoveel mogelijk mensen te benaderen en een grote respons te ontvangen, zodat we met de gegevens uit de enquête een goed beeld kunnen krijgen van de verbeterpunten op het eiland. De resultaten uit de enquête zullen tijdens een openbare vergadering gepresenteerd worden. 

Sollicitatiecommissie

Deze maand is de sollicitatiecommissie bij elkaar gekomen om een aantal sollicitatiegesprekken te voeren met eventuele nieuwe leden van de Adviesraad. 

Wij verwelkomen u graag tijdens onze vergadering op 26 maart 2019 om 19.30 uur in het Rondeel te Middelharnis.« Terug naar nieuws