Openbare vergadering ASDGO

Datum:17 mei 2022 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

1. Opening

2. Gastsprekers: in afwachting

3. Vaststelling agenda

4. Mededelingen  

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 12-04-2022

6. Verslag DB d.d. 26-04-2022. 

7. Verslag TO d.d. 04-05-2022 

8. Inkomende post

9. Uitgaande post 

10. Go-church en participatie

11. Overleg cliëntenraad hoe verder, 31 mei 2022

12. Ongevraagd advies gelden Nissewaard

13. Advies pilot OV

14. Monitoringsdocument

15. Nieuwsbrief

16. Werkgroep Versterken structuur voor vroeg signalering                         

17. Vanuit de werkgroepen.  

18. Sollicitatie commissie, vacatures

19. Afscheid Conny van den Boogerd

20. Afscheid Marissa Tanis                    

21. Rondvraag

22. Sluiting« Terug naar agenda