Openbare vergadering ASDGO

Datum:08 februari 2022 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

1. Opening

2. Gastsprekers Marleen van Berkum en Patrick de Dreu

3. Vaststelling agenda

4. Mededelingen  

5. Inkomende post, 

6. Uitgaande post 

7. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 14-12-2021

8. Verslag DB d.d. 18-01-2022. 

9. Verslag TO d.d. 26-01-2022 

10. Penningmeester

11. Jaarcijfers 2021 

12. Kascontrole 

13. Jaarverslag 2021 (aangepast)

14. Ledentermijn en overgang van de eerste naar de tweede termijn.

15. Nieuwsbrief

16. Vanuit het Regio overleg OV; D. Moerkerk

17. Vanuit de werkgroepen.

18. Rondvraag

19. Sluiting

Besloten vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

1. Wervings- en sollicitatiecommissie voorzitter ASDGO doet verslag. 

Sluiting 

Volgende DB vergadering 22 maart 2022.                                                                                   

Volgende TO vergadering 30 maart 2022                                                                                     

Volgende ASDGO 12 april 2022« Terug naar agenda