Openbare vergadering ASDGO

Datum:14 december 2021 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

1. Opening

2. Gastspreker: NLGO; de heer Servaas van der Horst.

3. Vaststelling agenda


4. Mededelingen  


5. Inkomende post.   


6. Uitgaande post.  


7. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 2 november 2021


8. Verslag DB d.d. 23 november 2021


9. Verslag TO d.d. 1 december 2021 - N.a.v. TO 27 oktober 2021: “Hobbemastraat een kijkje achter de schermen”.


10. Monitorings- en planningsdocument 


11. Aanwezigheid penningmeester en leden op de DB en TO vergaderingen


12. Wervingsprocedure voorzitter ASDGO.


13. Terugblik Klankbordgroep en reacties  


14. Begroting en toelichting ASDGO 2022


15. Vergader rooster 2022


16. Presentatie Jaarplan ASDGO 2022


17. Nieuwsbrief


18. Vanuit de werkgroepen.


19. Formeel afscheid dames B. Biemond en P. de Blok


20. Rondvraag

21. Sluiting

Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten, mee te denken en inbreng te hebben. Wanneer u digitaal wilt deelnemen, behoort dit tot de mogelijkheid. U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar info@asdgo.nl met uw naam en e-mailadres.

Gastspreker de heer Servaas van der Horst vanuit de vereniging NLGO, Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee


Doel van NLGO

De Vereniging stelt zich tot doel te ijveren voor het milieu op Goeree-Overflakkee en omliggende wateren, met name voor behoud en versterking  van de bijzondere natuur en het karakteristieke landschap van de Zuid-Nederlandse delta.                                                                                                                      

Werkgroepen

Om dit doel te bereiken heeft de vereniging een aantal werkgroepen opgericht, die zich bezig houden met eigen aandachtsgebieden. Het bestuur zorgt samen met de coördinatoren van deze werkgroepen voor de samenhang tussen alle activiteiten.

NLGO heeft heel veel natuur- en gebiedskennis binnen de vereniging. Fervente vogelaars, plantenkenners en vlinderaars komen samen en gaan samen op pad in de werkgroepen van de vereniging om kennis op te doen en te delen, en inventarisaties en tellingen te doen.

Actief meedoen in onze vereniging?

Handen uit de mouwen in onze eigen natuur, genieten en zinvol bezig zijn? Dat is mogelijk door u aan te sluiten bij één van onze werkgroepen.

De NLGO telt en inventariseert vlinders, vogels en planten; wij onderhouden o.a. paddenpoelen, knotwilgen en schurvelingen; we houden delen van het strand zodanig schoon dat strandvogels er weer kunnen broeden.

Ook aangekondigde planologische veranderingen en bouwplannen die onze eilandelijke natuur en landschap raken worden scherp gevolgd en waar nodig ‘klimmen we in de pen’ om bezwaar aan te tekenen.

NLGO is gesprekspartner voor Gemeente, Waterschap en Provincie.

Let op: Locatie: Rondeel in Middelharnis voorzover mogelijk in verband met maatregelen corona. Digitaal wanneer de omstandigheden daarvoor noodzakelijk zijn.« Terug naar agenda