Openbare vergadering ASDGO

Datum:23 maart 2021 19:30 uur
Locatie:Digitaal

1. Opening

2. Gastspreker Wim Eijbers, Alzheimer Nederland ‘’De dementievriendelijke samenleving’’ en de dementiemonitor over mantelzorgers

3. Kennismaking met de Dorpsraad Den Bommel en Zuidzijde

4. Vaststelling agenda

5. Mededelingen

6. Inkomende post

- Gemeente: Verzoek om advies definitieve versie regiovisie, Verzoek om advies conceptregeling Regionale Adviesraad, Gevraagde documenten, Resultaten klanttevredenheid WMO en Jeugd 2019, Integrale aanpak Verslaving;

- Divers: Dorpsraad Den Bommel/Zuidzijde, Artikel over sportparken vanuit HCGO, Dorpsraad Achthuizen;

- Nieuwsbrief: Koepel Adviesraden, Schulinck, Paulina.nu, GezondGO;

- Cliëntenraad Participatiewet en WSW: kindpakket;

- Koepel Adviesraden Sociaal Domein: Contributiefactuur lidmaatschap 2021.

7. Uitgaande post

- Gemeente: Jaarverslag 2020, Advies inzake voornemen college tot verlenging zittingstermijn voorzitter ASDGO, Huishoudelijk reglement 2020, begroting 2021, Advies Nota Nabij en Passend Regiovisie Regio Rijnmond;

- Webbeheerder: Nieuwsbrief, Jaarverslag 2020, Update werkplannen, leden, agenda en notulen;

- Divers: Dorpsraden, Buurtvereniging, Buurtschappen en Stadsraad;

- Adviesraadsleden: Gevraagde adviezen, Nieuwsbrieven Koepel Adviesraden, Schulinck, notulen, Onderzoek zorgaanbieders, Resultaten klanttevredenheid WMO en Jeugd 2019, Integrale aanpak Verslaving.

8. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 02-02-2021

9. Verslag DB d.d. 16-02-2021

10. Verslag TO d.d. 03-03-2021

11. Monitorings- en planningsdocument

12. Resultaten klanttevredenheid WMO en Jeugd 2019

13. Advies Regionale Adviesraad Sociaal Domein

14. Onderzoek zorgaanbieders

15. Bezuinigingen sociaal domein + vertegenwoordigers extra bijeenkomst

16. Contactmoment Dorpsraden, Stadsraad, Buurtvereniging en Buurtschappen

17. Verslag vanuit de werkgroepen

18. Rondvraag

19. Sluiting

Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten, mee te denken en inbreng te hebben.

U kunt u aanmelden voor de digitale vergadering door een mail te sturen naar info@asdgo.nl met uw naam en e-mailadres.« Terug naar agenda