Openbare vergadering ASDGO

Datum:03 november 2020 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

Locatie: Digitaal

1. Opening

2. Gastspreker gemeente Goeree-Overflakkee; kindpakket

3. Vaststelling agenda

4. Mededelingen

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 29-09-2020

6. Verslag DB d.d. 06-10-2020

7. Verslag TO d.d. 14-10-2020

8. Monitorings- en planningsdocument

9. Advies veranderopgave inburgering (nieuwe wet inburgering 2021)

10. Jaarplan 2021

11. Sprekers 2021

12. Vergaderrooster 2021

13. Jaarverslag 2020

14. Werkgroepen

15. Rondvraag

16. Sluiting

Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten, mee te denken en inbreng te hebben.

U kunt u aanmelden voor de digitale vergadering door een mail te sturen naar info@asdgo.nl met uw naam en emailadres.« Terug naar agenda