Openbare vergadering ASDGO

Datum:29 september 2020 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

1. Opening

2. Gastspreker Stichting MEE, mevrouw Lanser

3. Vaststelling agenda

4. Mededelingen

5. In – en uitgaande post

6. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 23-06-2020

7. Verslag DB d.d. 09-09-2020

8. Verslag TO d.d. 16-09-2020

9. Monitorings- en planningsdocument

10. Advies: Strategisch beleidsplan mens-ontwikkelbedrijf

11. Advies: geweld hoort nergens thuis

12. Startnotitie Nieuw stelsel Voorschoolse Educatie Goeree-Overflakkee 2020-2022

13. Voortgang Respijthuis

14. Het sociaal domein en de veranderende maatschappij wegens het (post) corona tijdperk

15. Terugkoppeling van de sollicitatiecommissie

16. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen

17. Behoeftepeiling cursus G-suite

18. Rondvraag

19. Sluiting

Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten, mee te denken en inbreng te hebben.

U kunt u aanmelden voor de vergadering door een mail te sturen naar info@asdgo.nl met uw naam en e-mailadres.« Terug naar agenda