Openbare vergadering ASDGO

Datum:12 mei 2020 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

Let op! Deze keer vergaderen we online!

1. Opening

2. Gastsprekers

19.30 uur Dhr. Geert Schipaanboord, projectleider Jeugd binnen de VNG.

Schipaanboord is coördinator Jeugd en onderwijs bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In die functie houdt hij zich veel bezig met de Jeugdwet, waarin sinds 2015 de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp bij gemeenten ligt.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: vroegsignalering, sturing door gemeenten en de rol van de gemeente in het bepalen van wat gebruikelijke hulp voor ouders is. In maart publiceerde de VNG over dit onderwerp een rapport.

Gemeente:

20.00 uur Leanne van Prooijen, Marijtje Pilon, Britt de Waal: Voortgang beleidsplan maatschappelijke ondersteuning

20.15 uur Rick Postema en Chantal van der Klooster, startnotitie Sportbeleid Goeree-Overflakkee 2021

3. Vaststelling agenda

4. Mededelingen: G-suite

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 20-03-2020

6. Verslag DB d.d. 07-04-2020

7. Verslag TO d.d. 22-04-2020

8. Afhandeling jaarrekening 2018 + begroting jaarplan en jaarverslag 2019 + begroting en jaarplan 2020 + meerjarenbegroting 2020 t/m 2025

9. Kascontrole 2019

10. Twitter ja of nee?

11. Monitoringsdocument en planningsdocument adviezen

12. Klankbordgroep sociaal domein gemeenteraad

13. Terugkoppeling werkgroepen

14. Rondvraag

15. Sluiting

U bent van harte welkom om digitaal aan te sluiten, u kunt u aanmelden voor de online vergadering door een mail te sturen naar info@asdgo.nl met u naam en e-mail adres.« Terug naar agenda