Openbare vergadering ASDGO

Datum:04 februari 2020 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

1.Opening

2.Welkom voor de nieuwe penningmeester Greet Karssies-van Houwelingen 

3.Gastspreker: Gerben van Asperen over Schuldhulpmaatje Goeree-Overflakkee

4.Vaststelling agenda  

5.Mededelingen   

6.Verslag ASDGO-vergadering van 10-12-2019

7.Verslag DB 13-01-2020

8.Verslag TO 22-01-2020

9.Advies Concept Beleidsplan Maatschappelijke participatie

10.Onderzoek naar jeugdparticipatie

11.Monitoringsdocument adviezen

12.Gastsprekers 2020 ?

13.Actualiseren website

14.Sollicitatieprocedure

15.Terugkoppeling werkgroepen 

16.Rondvraag

17.Sluiting

U bent van harte welkom bij onze openbare vergadering.« Terug naar agenda