Openbare vergadering ASDGO

Datum:10 december 2019 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

1. Opening

2. Welkom voor Petra de Blok-van Gurp (voorzitter cliëntenraad Jeugdwet) en Ronald de Bonte (voorzitter 

cliëntenraad Participatiewet)

3. Gastsprekers:

4. Vaststelling agenda  

5. Mededelingen   

6. Verslag besloten vergadering van 30-10-2019

7. Verslag DB 26-11-2019

8. Verslag TO 04-12-2019

9. Cliëntenraad Participatiewet, Jeugdwet en Wmo (?) 

10. Jaarverslag 2019

11. Jaarplan 2020 

12. Gastsprekers 2020

13. Advies Startnotitie Wmo-beleidsplan 

14. Actualiseren website

15. Sollicitatieprocedure

16. Terugkoppeling werkgroepen 

17. Afscheid penningmeester

18. Rondvraag

19. Sluiting

U bent van harte welkom bij onze openbare vergadering.« Terug naar agenda